جديدترين ها

محیط های کارست .شکل گیری کارن در کوهستان های مرتفع

محیط های کارست .شکل گیری کارن در کوهستان های مرتفع

این کتاب به اهمیت شکل گیری کارن در کوهستان های مرتفع پرداخته است که در طول بازدیدهای میدانی و همچنین تفسیر داده های جمع آوری شده در مناطق نمونه از منا..

سیاست و شیوه های کاربردی در مناطق کارستی

سیاست و شیوه های کاربردی در مناطق کارستی

هدف اصلی این کتاب نشان دادن پیامدی است که بر اثر همپوشانی سیستم های کارستی و سیستم های انسانی اتفاق میافتد و آنچه ما میتوانیم برای کنترل نتیجه ی آنها ..

ایمنی کار و سلامت روان  برای آتشنشانان

ایمنی کار و سلامت روان برای آتشنشانان

نیروی کار هر کشور، به ویژه کشورهای در حال توسعه بخش پر اهمیتی از سرمایه ملی دانسته شده  از این رو حفاظت از سلامت نیروی کار و بهسازی محیط کار از ا..

شرح مثنوی شریف دفتر سوم

شرح مثنوی شریف دفتر سوم

مقدمۀ مشارالیها بصورتی نوشته شده است که به نحو اجمال خواننده از نظم و جر یان قصه درمثنوي و کیفیت اتصال مطالب به یکدیگر و جهت انتقال مولانا از هر مطلب ..

پرفروش ترین ها

سیستم های ساختمانی

سیستم های ساختمانی

هدف از تألیف کتاب “سیستم های ساختمانی” درک مفاهیم اساسی ایستایی و شناخت سیستم‎های ساختمانی است. نحوه دستیابی به هماهنگی سازه و طرح معماری با شناخت ..

معماری آرکی تایپی

معماری آرکی تایپی

کتاب "معماری آرکی‎تایپی" منتشر شد جدیدترین کتاب محمود گلابچی با عنوان "معماری آرکی‎تایپی" با موضوع شناخت معماری کهن‎الگویی و الگو های پایدار بنیا..

جزئیات ارتقا دهنده معماری

جزئیات ارتقا دهنده معماری

جزئیات ارتقاء دهنده معماری  گلابچی منتشر شد  کتاب جزئیات، ارتقا دهنده معماری از دریچه‌ای جدید به جزییات معماری می‌نگرد. از منظری که معمار..

نشرنی