علوم اجتماعی و رفتاری

جستجوی دقیق تر

مقایسه کتاب (0)


توسعه كشاورزی (مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه‌ ريزی در يكپارچه‌ سازی اراضی كشاورزی)

توسعه كشاورزی (مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه‌ ريزی در يكپارچه‌ سازی اراضی كشاورزی)

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم جغرافيايي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان يكي از منابع درس «برنامه‌ريزي كشاورزي» به..

جامعه ، كار و مشاغل : مروري بر مهارتهاي اشتغال زا در بازار كار

جامعه ، كار و مشاغل : مروري بر مهارتهاي اشتغال زا در بازار كار

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمك‌درسي «جامعه‌شناسي كار و مشاغل» به ارزش 2 واحد تد..

جامعه شناسي ادبيات

جامعه شناسي ادبيات

اين كتاب كه دربر گيرنده مفاهيم جامعه‌شناسي ادبيات است براي دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي، ادبيات فارسي و علوم ارتباطات در م..

جامعه شناسي دين

جامعه شناسي دين

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي / جامعه‌شناسي تدوين شده است. نيمه نخست آن براي تدريس در مقطع كارشناسي و كارشناسي ار..

جامعه شناسي شهري

جامعه شناسي شهري

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي، در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي شهري» به ارزش 3 واحد تدوين شد..

جامعه شناسي شهري

جامعه شناسي شهري

اين كتاب براي دانشجویان رشته‌هاي علوم اجتماعي و جغرافياي شهري تدوين شده است.     ..

جامعه شناسي معرفت و علم

جامعه شناسي معرفت و علم

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي به عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي معرفت» در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به ارزش 2 و..

جامعه شناسی نوربرت الیاس

جامعه شناسی نوربرت الیاس

به نظر منتقدان «این کتاب کوچک سنتزی عالی از مجموعه آثار جامعه‌شناس بزرگی است که قدرش با تأخیر شناخته شده است.» تفکر نوربرت الیاس مصداقی از «مهمان‌س..

جامعه و سياست : مقدمه اي بر جامعه شناسي سياسي

جامعه و سياست : مقدمه اي بر جامعه شناسي سياسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي سياسي» به ارزش 2 واحد تدوين شده..

جامعه‌ شناسي انحرافات

جامعه‌ شناسي انحرافات

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس جامعه‌شناسي انحرافات به ا..

جامعه‌ شناسي براي اقتصاد

جامعه‌ شناسي براي اقتصاد

اين كتاب براي دانشجويان رشته اقتصاد و علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مباني جامعه‌شناسي..

جامعه‌ شناسي براي مددكاران اجتماعي

جامعه‌ شناسي براي مددكاران اجتماعي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمكي درسهاي «آسيب‌شناسي اجتماعي» و «حقوق خانواده..

جامعه‌ شناسي بيماريهاي رواني

جامعه‌ شناسي بيماريهاي رواني

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي پزشكي» به ارزش 3 واحد و من..

جامعه‌ شناسي جنگ و نيروهاي نظامي

جامعه‌ شناسي جنگ و نيروهاي نظامي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي (علوم اجتماعي) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي جنگ و نيروهاي نظ..

جامعه‌ شناسي خانواده ايراني

جامعه‌ شناسي خانواده ايراني

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمكي درس «جامعه‌شناسي خانواده» به ارزش 2 واحد تدوين ..

جامعه‌ شناسي در ادبيات فارسي

جامعه‌ شناسي در ادبيات فارسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي در ادبيات فارسي» به ارزش 2 واح..

جامعه‌ شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي

جامعه‌ شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي

کتاب حاضر برای دانشجویان علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی» به ار..

جامعه‌ شناسي كار و شغل

جامعه‌ شناسي كار و شغل

اين كتاب برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی کار و شغل» به ارزش 3 واحد در دوره کارشناسی تدوین..

جامعه‌ شناسي كشاورزي ايران

جامعه‌ شناسي كشاورزي ايران

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي، در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمكي دروس «جامعه‌شناسي روستايي» و «جامعه‌شناسي توسع..

جامعه‌ شناسي‌ شهري

جامعه‌ شناسي‌ شهري

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي شهري» به ارزش 3 واحد تدوين..

جامعه‌ شناسی توسعه : از اقتصاد تا فرهنگ

جامعه‌ شناسی توسعه : از اقتصاد تا فرهنگ

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد به‌ عنوان منبع اصلي درس «جامعه‌شناسي توسعه» به ارزش 2 واحد ت..

جامعه‌ شناسی صنعتی

جامعه‌ شناسی صنعتی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی صنعتی» به ارزش 2 واحد تدوین ش..

جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی گیدنز کتابی است جامع و حاوی آخرین پژوهش‌ها و پیشرفت‌های این علم که در عین‌حال به شیوه‌ای روان و جذاب نگاشته شده و با آوردن مثال‌ها و نم..

نمايش 169 تا 192 از 482 (21 صفحه)