علوم اجتماعي

مقایسه کتاب (0)


 عصر فئودالیسم
آقای سفیر

آقای سفیر

محمدجواد ظریف در خانوادهٔ تاجر مذهبی سنتی به سال ۳۸ در تهران متولد شد. دبستان و دبیرستان علوی استعداد سخنوری او را شکوفا کرد و به‌رغم خواست خانواده..

اصول و روشهای آمار
انسان و بازي
اولویت های توسعه روستایی
تأملی در هویت زن ایرانی
تاریخ و نظریه اجتماعی
جامعه ايلي در ايران
جامعه شناسی پزشکی
جنسیت و توسعه
حقوق تعاون
روش تحقیق
نمايش 1 تا 24 از 234 (10 صفحه)