علوم اجتماعي

مقایسه کتاب (0)


آمار توصيفي براي علوم اجتماعي

آمار توصيفي براي علوم اجتماعي

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به‌عنوان منبع اصلي ‌درسهاي «آمار مقدماتي» و «آمار در علوم اجتماعي»..

آمارگيري نمونه‌اي

آمارگيري نمونه‌اي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي و علوم تربيتي و بازرگاني و مديريت منابع طبيعي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان..

اخلاق اسلامی (ویراست 2)

اخلاق اسلامی (ویراست 2)

اين كتاب كه با استفاده از آثار مرحوم استاد علامه طباطبایی و استاد شهيد مرتضي مطهري و ساير علماي اخلاق تأليف شده است و چند نفر از اساتيد بزرگ حوز..

اخلاق و تربيت اسلامی

اخلاق و تربيت اسلامی

اين كتاب براي دانشجويان تمامي رشته‌هاي دانشگاهي و به عنوان منبع درس «اخلاق و تربيت اسلامي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. امید..

اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌ داري

اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌ داري

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمكي درسهاي «نظريه‌هاي جامعه‌شن..

ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) و رشته علوم اجتماعی (علوم ارتباطات) در مقطع کارشناسی به عنوان منب..

افکار عمومی

افکار عمومی

تاریخ تفکر باید با تاریخ رخدادهای اجتماعی همراه باشد. این کتاب ما را از یونانیان به رومیان می‌کشاند و از حرف‌های کوچه‌بازاری قرون وسطی به نخستین بی..

اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی

اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی

چگونه می‌توان برخی رفتارهای شخصی و اجتماعی را با ابزارهای اقتصادی تجزیه و تحلیل کرد. آیا اقتصاد برای مشکلاتی مانند تجاوز به حقوق دیگران، دروغ گفتن،..

امپراتوری نشانه‌ها

امپراتوری نشانه‌ها

چرا ژاپن؟ زیرا ژاپن کشور نوشتار است: از میان تمام سرزمین‌هایی که من شناخته‌ام، ژاپن تنها جایی بوده است که تأثیر نشانه‌ها بیشترین نزدیکی را با باوره..

اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

در این کتاب مهم‌ترین موضوعات و مسائل عصر حاضر و جامعهٔ پست‌مدرن با اندیشه‌های نظریه‌پردازان برجسته‌ای، که تفکر جامعه‌شناسی در اواخر قرن 19 یعنی مهم..

انسان شناسي عمومي

انسان شناسي عمومي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «مباني انسان‌شناسي» به ارزش 2 واحد تدوين شده..

انسان‌شناسی

انسان‌شناسی

هدف این کتاب آن است که نشان دهد مجموعه روش‌ها، مشاهدات و تحلیل‌های انسان‌شناسی می‌توانند به ما برای توضیح‌دادن پیچیدگی جهان معاصر که دائماً در معرض..

انسان‌شناسی شهری

انسان‌شناسی شهری

در ساختار کتاب حاضر منطقی مشخص به‌کار گرفته شده است. بدین‌ترتیب نخست رویکردی انسان‌شناختی تاریخی در نظر بوده است که در آن منشأ و تحول شهرها از ابتد..

انسان‌شناسی شهری

انسان‌شناسی شهری

در ساختار کتاب حاضر منطقی مشخص به‌کار گرفته شده است. بدین‌ترتیب نخست رویکردی انسان‌شناختی تاریخی در نظر بوده است که در آن منشأ و تحول شهرها از ابتد..

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته برنامه‌ريزي و رفاه اجتماعي در مقطع کارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد ت..

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 4 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (1)

اين كتاب با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته‌هاي جامعه شناسي، روان شناسي و علوم تربيت..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (2)

اين كتاب كه با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي (مديريت و علوم اداري) در..

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

اين كتاب براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده اس..

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

انگليسي براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي

اين كتاب براي دانشجويان رشته مددكاري اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين..

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين ..

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته پژوهشگري علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين ..

انگليسي رشته مطالعات خانواده (1)

انگليسي رشته مطالعات خانواده (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته مطالعات خانواده در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي (1)» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ف..

ايدئولوژي و اتوپيا : مقدمه‌ اي بر جامعه‌ شناسي شناخت (شایسته تقدیر بيستمين دوره كتاب سال ، 1381)

ايدئولوژي و اتوپيا : مقدمه‌ اي بر جامعه‌ شناسي شناخت (شایسته تقدیر بيستمين دوره كتاب سال ، 1381)

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «نظريه‌هاي جامعه‌شناسي» به ..

نمايش 49 تا 72 از 234 (10 صفحه)