جغرافیا

مقایسه کتاب (0)


ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها
کاربرد سنجش از دور در علوم زمین
کلانشهرهای چند هسته ای
کنترل برف و بهمن
گردشگری پایدار روستایی و عشایری
 جغرافیا چیست؟
آب و هوا شناسی توريسم

آب و هوا شناسی توريسم

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته اقليم‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد به‌عنوان يكي از منابع اصلي درس «آب‌و‌هواشناسي توريسم» به ارزش..

آب و هواشناسی پزشکی 3643
آب و هوای كره زمين : منطقه برون حاره (جلد دوم)

آب و هوای كره زمين : منطقه برون حاره (جلد دوم)

اين كتاب دربرگيرنده مفاهيم آب و هواي كره زمين (منطقه برون حاره) است، براي دانشجويان رشته‌هاي جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوا..

آموزش محيط زيست در قرن بيست و يكم

آموزش محيط زيست در قرن بيست و يكم

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «محيط زيست» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. ..

افقهای جديد در جغرافيای سياسی

افقهای جديد در جغرافيای سياسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي جغرافيا در مقطع كارشناسي و نيز دانشجويان مقاطع بالاتر رشته جغرافياي سياسي در دروس «ژئوپولتيك..

اقليم ‌شناسی سينوپتيك

اقليم ‌شناسی سينوپتيك

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان يكي از منابع اصلي درس «اقليم‌شناسي سينوپتيك» ..

اقلیم ‌شناسی مناطق خشک

اقلیم ‌شناسی مناطق خشک

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته اقليم‌شناسي در مقطع دكتري به‌ عنوان منبع اصلي درس «اقليم مناطق خشك» به ارزش 2 واحد و كمك‌درسي ب..

انسان‌شناسی شهری

انسان‌شناسی شهری

در ساختار کتاب حاضر منطقی مشخص به‌کار گرفته شده است. بدین‌ترتیب نخست رویکردی انسان‌شناختی تاریخی در نظر بوده است که در آن منشأ و تحول شهرها از ابتد..

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني در مقطع كارشناسي، به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي 1» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فه..

انگليسی برای دانشجويان رشته جغرافيای انسانی

انگليسی برای دانشجويان رشته جغرافيای انسانی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني در مقطع كارشناسي، به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي 1» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فه..

انگليسی برای دانشجويان رشته جغرافيای طبيعی

انگليسی برای دانشجويان رشته جغرافيای طبيعی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 4 واحد و منبع..

انگليسی برای دانشجويان رشته زمين‌ شناسی

انگليسی برای دانشجويان رشته زمين‌ شناسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته زمين‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

برنامه ريزی شهرهای جديد

برنامه ريزی شهرهای جديد

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «شهرها و شهر..

نمايش 49 تا 72 از 150 (7 صفحه)