جغرافیا

مقایسه کتاب (0)


برنامه ريزی ناحيه‌ ای

برنامه ريزی ناحيه‌ ای

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «برنامه‌ريزي ناحيه‌اي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است..

برنامه‌ ريزی كاربری اراضی شهری

برنامه‌ ريزی كاربری اراضی شهری

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري» ..

برنامه‌ ريزی مسكن

برنامه‌ ريزی مسكن

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا به عنوان يكي از منابع دروس «برنامه‌ريزي شهري»، «برنامه‌ريزي روستايي»، «مجتمعهاي زيستي» و..

تاریخ عقاید اقتصادی

تاریخ عقاید اقتصادی

دانش اقتصاد ساخته و پرداختهٔ اندیشهٔ بزرگانی است که سالیان پیوسته در این زمینه کوشیده‌اند. لیکن هر اندیشهٔ اقتصادی تحت تأثیر محیط اجتماعی، زمان، سی..

تحليل جمعيت‌ شناختی

تحليل جمعيت‌ شناختی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «روش تحليل جمعيت» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

تكنيكهای اقليم‌ شناسی

تكنيكهای اقليم‌ شناسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا گرايش اقليم‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع درس «روشهاي اقليم‌شناسي و تهيه و تفسير نقشه‌هاي اقليم..

توسعه روستايی با تأكيد بر كارآفرينی ( تعاريف، ديدگاهها و تجربيات )

توسعه روستايی با تأكيد بر كارآفرينی ( تعاريف، ديدگاهها و تجربيات )

كتاب حاضر بـراي دانـشجويـان رشـته جـغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به‌عنوان منبع كمك درسي «برنامه..

توسعه كشاورزی (مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه‌ ريزی در يكپارچه‌ سازی اراضی كشاورزی)

توسعه كشاورزی (مفاهيم، اصول، روش تحقيق، برنامه‌ ريزی در يكپارچه‌ سازی اراضی كشاورزی)

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم جغرافيايي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان يكي از منابع درس «برنامه‌ريزي كشاورزي» به..

جغرافيا : تركيبی نو ( جلد دوم ) (برگزيده پانزدهمین دوره کتاب سال ، 1376)

جغرافيا : تركيبی نو ( جلد دوم ) (برگزيده پانزدهمین دوره کتاب سال ، 1376)

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «اصول و مباني علم جغرافيا» ترجمه شده است. ..

جغرافياي كاربردی و آمايش سرزمين

جغرافياي كاربردی و آمايش سرزمين

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «برنامه‌ريزي شهري، برنامه‌ريزي ناحيه‌اي، برنامه..

جغرافيای زيستی

جغرافيای زيستی

اين كتاب که دربرگيرنده مفاهيم اساسي جغرافياي زيستي است براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ج..

جغرافيای سياسی ايران

جغرافيای سياسی ايران

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به ارزش 2 واحد و كارشناسي ارشد به به ارزش 2 واحد به عنوان يكي از منابع..

جغرافيای سياسی فضای مجازی

جغرافيای سياسی فضای مجازی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته جغرافياي سياسي در مقطع كارشناسي ارشد به‌ عنوان منبع اصلي درس «جغرافياي سياسي فضاي مجازي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ..

جغرافيای سياسی و سياست جغرافيايی

جغرافيای سياسی و سياست جغرافيايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان يكي از منابع درس «نظريه‌ها و مفاهيم جغرافياي سيا..

جغرافيای طبيعی درياها و سواحل

جغرافيای طبيعی درياها و سواحل

اين كتاب که در برگيرنده مفاهيم اساسي ساحل‌شناسي است براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان يکي از..

جغرافيای فرهنگی

جغرافيای فرهنگی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا به عنوان منبع اصلي دروس«انسان و محيط و فلسفه جغرافيا» و «جغرافياي كاربردي» در مقطع كارشناسي به ارزش 2 واحد ..

جغرافيای كواترنر

جغرافيای كواترنر

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي، به عنوان منبع اصلي درس «جغرافياي كواترنر» به ارزش 2 واحد تدوين شده است..

جغرافيای گياهی

جغرافيای گياهی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «جغرافياي گياهي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

جغرافیای شهری

جغرافیای شهری

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمك‌درسي «جغرافياي شهري پيشرفته»..

جغرافیای ناحیه‌ ای جنوب شرق ایران : با تأکید بر سیستان و بلوچستان

جغرافیای ناحیه‌ ای جنوب شرق ایران : با تأکید بر سیستان و بلوچستان

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیا (همه گرایشها) در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع کمک‌درسی «جغرافیای نواحی ایران» به ارزش 2..

جغرافیای گردشگری ایران

جغرافیای گردشگری ایران

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیا در گرایشهای مختلف در مقطع کارشناسی به عنوان منبع «مبانی جغرافیای گردشگری» و در مقطع کار..

حرکات دامنه‌ ای (حرکات توده‌ ای) با تأکید بر روشهای کمّی تحلیل وقوع زمین ‌لغزش

حرکات دامنه‌ ای (حرکات توده‌ ای) با تأکید بر روشهای کمّی تحلیل وقوع زمین ‌لغزش

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافياي طبيعي (گرايش ژئومورفولوژي) و رشته آبخيزداري در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی د..

درآمدی بر منابع و مآخذ جغرافيای ايران

درآمدی بر منابع و مآخذ جغرافيای ايران

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان يکي از منابع درس «منابع و مآخذ جغرافياي ايران» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

درآمدی بر پارادايم جغرافيای جنسيت

درآمدی بر پارادايم جغرافيای جنسيت

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمك دروس «فلسفه جغرافيا»، «مكاتب و نظريه‌هاي جغرافيا..

نمايش 73 تا 96 از 150 (7 صفحه)