جغرافیا

مقایسه کتاب (0)


ديدگاههای نو در جغرافيای شهری ( جلد اول )

ديدگاههای نو در جغرافيای شهری ( جلد اول )

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي جغرافيا، شهرسازي و معماري در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان يكي از منابع در..

ديناميك جو در عرض ميانه

ديناميك جو در عرض ميانه

کتاب حاضر برای استفاده دانشجویان رشته‌های اقلیم‌شناسی، هواشناسی، اقیانوس‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «..

رودخانه ها و دشتهای سيلابی (جلد اول) : ديناميك و فرايندها

رودخانه ها و دشتهای سيلابی (جلد اول) : ديناميك و فرايندها

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع كمكي دروس «ژئومورفولوژي دين..

روشهای تحقيق در جغرافيای انسانی

روشهای تحقيق در جغرافيای انسانی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني در مقطع كارشناسي به عنوان يكي از منابع درس «روش تحقيق در جغرافيا» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

روشهای تحقيق كيفی در جغرافيای انسانی

روشهای تحقيق كيفی در جغرافيای انسانی

اين کتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد به عنوان يکي از منابع درس «روشهاي تحقيق کيفي در..

زمين ‌شناسی برای جغرافيا

زمين ‌شناسی برای جغرافيا

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زمين‌شناسي براي جغرافيا» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

سامانه اطلاعات جغرافيايی و تحليل تصميم چندمعياری

سامانه اطلاعات جغرافيايی و تحليل تصميم چندمعياری

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي، سنجش از دور و GIS، شهرسازي و زمين..

سياستهای مرزی و مرزهای بين‌ المللي ايران

سياستهای مرزی و مرزهای بين‌ المللي ايران

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته جغرافياي سياسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به‌ عنوان منبع اصلي درس «مرزهاي ايران» به ارزش 2 واحد، همچنين به عنوا..

سيستم اطلاعات جغرافيايی و كاربرد آن در برنامه‌ ريزی توريسم

سيستم اطلاعات جغرافيايی و كاربرد آن در برنامه‌ ريزی توريسم

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «سيستم اطلاعات جغرافيايي و كاربرد آن در برنامه‌ريزي توريسم» به..

شناخت و درك مفاهيم جغرافيای سياسی

شناخت و درك مفاهيم جغرافيای سياسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي سياسي در مقطع كارشناسي و به عنوان منبع كمك درسي «جغرافياي سياسي» به ارزش 2 واحد ترجمه ش..

شهر شناسی تطبيقی ايران: با تأكيد بر استانهای مازندران و هرمزگان

شهر شناسی تطبيقی ايران: با تأكيد بر استانهای مازندران و هرمزگان

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌ جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري در مقطع كارشناسي، به ‌عنوان منبع فرعي دروس «جغرافياي شهري اي..

فرايند برنامه ‌ريزی شهری ايران

فرايند برنامه ‌ريزی شهری ايران

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «برنامه‌ريزي شهري ايران» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک (مفاهیم و نظریه‌ ها در عصر فضای مجازی)

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک (مفاهیم و نظریه‌ ها در عصر فضای مجازی)

کتاب حاضر به عنوان منبع درسي «فلسفه و سير انديشه در جغرافيايي سياسي» در مقطع دكتري و درس «اصول، مفاهيم و نظريه‌هاي ژئوپوليتيك..

كاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه‌ ريزی شهری و روستايی

كاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه‌ ريزی شهری و روستايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان يكي از منابع درس «كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ريزي» به ارز..

كاربرد روشهای تصميم‌ گيری چندشاخصه در جغرافيا

كاربرد روشهای تصميم‌ گيری چندشاخصه در جغرافيا

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به‌عنوان منبع فرعي دروس «كارگاه برن..

كارتوگرافی

كارتوگرافی

اين كتاب كه در برگيرنده مباحثي درباره اصول نظري و عملي كارتوگرافي است، براي استفاده در درس «كارتوگرافي» تدوين شده است. فهرست : پي..

كوچ‌ نشينان و شبانان

كوچ‌ نشينان و شبانان

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي روستايي و عشايري در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «كوچ‌نشيني» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

مباني زمين گردشگری با تأكيد بر ايران

مباني زمين گردشگری با تأكيد بر ايران

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت گردشگري در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، به عنوان منبع كمك‌درسي «جغرافياي گردشگري» تدوي..

مبانی اقتصاد

مبانی اقتصاد

جهان اطراف ما مجموعه‌ای بسیار پیچیده از روابط متقابل عواملی است که آن‌ها را «متغیرهای اقتصادی» می‌نامیم. حاصل این روابط پیچیده «پدیده‌هایی» هستند ک..

مبانی برنامه‌ ريزی صنعت گردشگری

مبانی برنامه‌ ريزی صنعت گردشگری

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و مدیریت جهانگردی در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «جغرافیا و صنعت توریسم»، ..

مبانی جغرافيای روستايی

مبانی جغرافيای روستايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مباني جغرافياي روستايي» به ارزش..

مبانی سيستم اطلاعات جغرافيايی

مبانی سيستم اطلاعات جغرافيايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درسهاي «سيستم اطلاعات جغرافيايي» و «سنجش از دور» ترجمه ..

مبانی علم اقتصاد

مبانی علم اقتصاد

کتاب مبانی علم اقتصاد کتاب درسی کامل و بسیار موفقی از منظر خوانندگان بوده است. در مقایسه با کتاب‌های مشابه در عین حال که دارای مطالب جدید و کاربرد ..

مبانی علوم و سيستمهای اطلاعات جغرافيايی

مبانی علوم و سيستمهای اطلاعات جغرافيايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (گرايش سنجش از راه دور) در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع ا..

نمايش 97 تا 120 از 150 (7 صفحه)