جغرافیا

مقایسه کتاب (0)


مبانی مدیریت روستایی
مخاطرات محيطی

مخاطرات محيطی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي انساني و طبيعي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي دروس «انسان و محيط»..

مديريت توسعه روستايی (بنيانهاي نظری)

مديريت توسعه روستايی (بنيانهاي نظری)

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته برنامه‌ريزي روستايي و قابل استفاده براي رشته‌هاي توسعه روستايي/ توسعه كشاورزي و ترويج در مقطع ك..

مقدمه‌ ای بر خشكسالی و شاخصهای آن

مقدمه‌ ای بر خشكسالی و شاخصهای آن

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي گرايش اقليم‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمك‌درسي «اقليم و بحرانهاي..

مقدمه‌ای بر جغرافيای روستايی ايران ( جلد اول ) : شناخت مسائل جغرافيايی روستاها

مقدمه‌ای بر جغرافيای روستايی ايران ( جلد اول ) : شناخت مسائل جغرافيايی روستاها

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جغرافياي روستايي ايران» به ارزش 2 واحد تدوين شد..

مهاجرت

مهاجرت

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا و جمعيت‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان يكي از منابع اصلي دروس «جغرافياي جمعيت» و «جمعيت..

ميكروكليماتولوژی

ميكروكليماتولوژی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «ميكروكليماتولوژي» به ارزش 2 واح..

نظريه های شهر و پيرامون

نظريه های شهر و پيرامون

اين كتاب براي دانشجويان رشته معماري، جغرافيا، شهرسازي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «نظريه‌هاي توس..

نظريه ‌های توسعه روستايی

نظريه ‌های توسعه روستايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «نظريه‌هاي توسعه روستايي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

نظریۀ اقتصاد خرد

نظریۀ اقتصاد خرد

کتاب نظریهٔ اقتصاد خرد ویرایش سوم کتاب اصول اقتصاد خرد گریگوری منکیو است که در ۷ بخش و ۲۲ فصل چاپ شده است. این کتاب دومین جلد از مجموعه‌ای ۴ جلدی ا..

نقشه ‌های ژئومورفولوژی ( نمادها و مجازها )

نقشه ‌های ژئومورفولوژی ( نمادها و مجازها )

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تهيه و تفسير نقشه‌هاي ژئومورفولوژي» به ارزش 2 و..

نوسازی و بهسازی شهری

نوسازی و بهسازی شهری

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي جغرافياي شهري/مرمت معماري و مرمت شهري در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «نوسازي و..

هواشناسی عمومی

هواشناسی عمومی

اين كتاب که دربرگيرنده مفاهيم اساسي هواشناسي است براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع فوق ليسانس و دكترا به عنوان يكي از منابع..

هيدرولوژی (برگزيده هشتمين دوره جايزه كتاب فصل ، زمستان 1387)

هيدرولوژی (برگزيده هشتمين دوره جايزه كتاب فصل ، زمستان 1387)

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «هيدرولوژي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر ..

هيدرولوژی آبهای سطحي ايران

هيدرولوژی آبهای سطحي ايران

اين كتاب كه شامل مفاهيم بنيادي هيدرولوژي و توجيه آبهاي سطحي ايران است، براي استفاده دانشجويان دوره كارشناسي رشته جغرافيا در د..

هيدرولوژی قاره‌ ها

هيدرولوژی قاره‌ ها

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان يكي از منابع اصلي درس «هيدرولوژي و آبهاي زيرزم..

ژئو استراتژی و قرن بيست و يكم

ژئو استراتژی و قرن بيست و يكم

اين كتاب که دربرگيرنده مفاهيم اساسي ژئواستراتژي است براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان يكي ا..

ژئومورفولوژی ( جلد اول ) : ديدگاهها

ژئومورفولوژی ( جلد اول ) : ديدگاهها

اين کتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «ژئومورفولوژي» ترجمه شده است. فهرست : ..

ژئومورفولوژی ( جلد دوم ) : زمين شناسی

ژئومورفولوژی ( جلد دوم ) : زمين شناسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «ژئومورفولوژي» ترجمه شده است. اميد است علاوه بر دان..

ژئومورفولوژی ( جلد سوم ) : فرايندهای دامنه‌ای ، آبراهه‌ای ، ساحلی و بادی

ژئومورفولوژی ( جلد سوم ) : فرايندهای دامنه‌ای ، آبراهه‌ای ، ساحلی و بادی

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «ژئومورفولوژي» ترجمه شده است. ..

ژئومورفولوژی خاک

ژئومورفولوژی خاک

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافياي طبيعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمك درسي «جغرافياي خاكها» و در مقاطع كارشن..

نمايش 121 تا 144 از 150 (7 صفحه)