جغرافیا

مقایسه کتاب (0)


ژئومورفولوژی مناطق شهری

ژئومورفولوژی مناطق شهری

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي، جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري و جغرافياي روستايي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصل..

ژئوهیدرولوژی (در جغرافیا)
ژئوپوليتيك در قرن بيست و يكم

ژئوپوليتيك در قرن بيست و يكم

اين كتاب که دربرگيرنده مباحث پيشرفته ژئوپوليتيك است، براي استفاده دانشجويان رشته جغرافيا در درسهاي «ژئوپوليتيك» و «ژئواستراتژ..

کنیک های برنامه ریزی گردشگری
گذار از کشاورزی سنتی

گذار از کشاورزی سنتی

کشاورزی که همچون نیاکان خویش به تولید می‌پردازد، هر چند هم سخت‌کوش و پرتلاش باشد، به زحمت می‌تواند شکم خانواده خویش را سیر کند ولی کشاورزی که به رم..

گردشگری ( ماهيت و مفاهيم )

گردشگری ( ماهيت و مفاهيم )

اين كتاب براي دانشجويان رشته جغرافيا و صنعت گردشگري در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمكي درس «گردشگري» به ارزش 2 واحد منظور شده است. ..

نمايش 145 تا 150 از 150 (7 صفحه)