تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقایسه کتاب (0)


آقای سفیر

آقای سفیر

محمدجواد ظریف در ..

اصول و فلسفه تربیت بدنی
بیومکانیک فنون ورزشی (جلد اول)
تغذیه ورزشکاران
حرکت درمانی(تمرین درمانی)
راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی
روان شناسي ورزشي-جهاد
روان شناسی ورزشی
زبان تخصصی تربیت بدنی
فیزیولوژی ورزش (جلد اول)
فیزیولوژی ورزش (جلد دوم)
فیزیولوژی کاربردی بدمینتون
مدیریت اماکن ورزشی
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
مدیریت رویدادها واردوهای ورزشی
 حرکات اصلاحی
 زبان تخصصی تربیت بدنی
نمايش 1 تا 24 از 92 (4 صفحه)