تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقایسه کتاب (0)


 زبان تخصصی تربیت بدنی
 يادگيري حركتي
آسیب شناسی ورزشی
آمادگي جسمانی

آمادگي جسمانی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «آمادگي جسماني» به ارزش 2 واحد تدوين شده است...

آموزش مهارتهای فوتبال

آموزش مهارتهای فوتبال

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «فوتبال 1 و 2» به ارزش 4 واحد تر..

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد اول) : مبانی فيزيولوژی حركت

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد اول) : مبانی فيزيولوژی حركت

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌های تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس اساس بيومكانيك حركت انسان به ارزش 3 واحد..

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد دوم) : مبانی بيومكانيك حركت

اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد دوم) : مبانی بيومكانيك حركت

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌های تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «اساس بيومكانيك حركت انسان» به ارزش 3 وا..

اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (1): (انرژی، سازگاريها و عملكرد ورزشی)

اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (1): (انرژی، سازگاريها و عملكرد ورزشی)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني ـ گرايشهاي فيزيولوژي ورزشي، فيزيولوژي ورزشي كاربردي، آناتومي و فيزيولوژي انساني ـ در ..

اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشی

اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درسهاي «فيزيولوژي ورز..

اصول حركت شناسی ساختاری

اصول حركت شناسی ساختاری

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «حركت‌شناسي ورزشي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ا..

اصول موفقيت در بازی دو نفره بدمينتون

اصول موفقيت در بازی دو نفره بدمينتون

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس آموزش بدمينتون (عملي) (1 و 2..

اصول و مبانی تربيت بدنی و علوم ورزشی (برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386 )

اصول و مبانی تربيت بدنی و علوم ورزشی (برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386 )

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اصول و مبانی تربیت‌بدنی» به ارزش 2 واحد تدو..

اندازه‌ گيری برای ارزشيابی : در تربيت‌بدنی و علوم ورزشی (1)

اندازه‌ گيری برای ارزشيابی : در تربيت‌بدنی و علوم ورزشی (1)

مجلدات حاضر براي دانشجويان رشته‌ تربيت بدني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به‌عنوان منبع اصلي درس «اندازه‌گیری برای ارزشیاب..

اندازه‌ گيری برای ارزشيابی : در تربيت‌بدنی و علوم ورزشی (2)

اندازه‌ گيری برای ارزشيابی : در تربيت‌بدنی و علوم ورزشی (2)

مجلدات حاضر براي دانشجويان رشته‌ تربيت بدني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به‌عنوان منبع اصلي درس «اندازه‌گیری برای ..

انگليسی برای دانشجويان رشته تربيت بدنی

انگليسی برای دانشجويان رشته تربيت بدنی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

بازاريابی ورزش و رويداد

بازاريابی ورزش و رويداد

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت‌بدنی در مقطع كارشناسي‌ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت بازار‌یابی و ورزش» به ارزش..

بيوشيمی فعاليتهای ورزشی

بيوشيمی فعاليتهای ورزشی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع درسهاي «بيوشيمي»، «متابوليسم و ورزش» و «..

بيوشيمی ورزشی

بيوشيمی ورزشی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «بیوشیمی ورزشی» ترجمه شده است و منبعی ق..

بیوشیمی ورزشی و سوخت ‌و ‌ساز فعالیت ورزشی (برگزیده بیست و پنجمین دوره جایزه کتاب فصل ، 1392)

بیوشیمی ورزشی و سوخت ‌و ‌ساز فعالیت ورزشی (برگزیده بیست و پنجمین دوره جایزه کتاب فصل ، 1392)

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته بيوشيمي ورزشي و متابوليسم فعاليت ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان كتاب مبنايي، در در..

تاثير محيط بر فعاليتهای ورزشی (شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره سال کتاب سال ، 1382)

تاثير محيط بر فعاليتهای ورزشی (شایسته تقدیر بیست و یکمین دوره سال کتاب سال ، 1382)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع اصلي درس «تأثير محيط بر فعاليتهاي ورزشي» به ارز..

تاريخ تربيت‌بدنی و ورزش

تاريخ تربيت‌بدنی و ورزش

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس تاريخ تربيت بدني به ارزش 2 واحد تدوين شده است..

نمايش 25 تا 48 از 97 (5 صفحه)