تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقایسه کتاب (0)


فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته فيزيولوژي ورزشي به عنوان منبع اصلی درس «فیزیولوژی ورزشی کاربردی» در مقطع کارشناسی ارشد و كارشنا..

كليات تربيت‌ بدنی در مدارس

كليات تربيت‌ بدنی در مدارس

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «روش تدريس در مدرسه» و «كليات تربيت بدني در ..

مبانی آناتومی و حركت

مبانی آناتومی و حركت

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «آناتومي انساني، حركت‌شناسي و فيزيولوژي انسان..

مبانی تربيت‌بدنی ، علوم ورزشی و ورزش (1)

مبانی تربيت‌بدنی ، علوم ورزشی و ورزش (1)

اين كتاب در دو مجلد براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد براي همين درس تدوين شده است. اميد است عل..

مبانی تربيت‌بدنی ، علوم ورزشی و ورزش (2)

مبانی تربيت‌بدنی ، علوم ورزشی و ورزش (2)

اين كتاب در دو مجلد براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد براي همين درس تدوين شده است. اميد است عل..

مبانی تغذيه ورزشی (شايسته تقدير بيست و پنجمين دوره كتاب سال ، 1386)

مبانی تغذيه ورزشی (شايسته تقدير بيست و پنجمين دوره كتاب سال ، 1386)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني گرايشهاي فيزيولوژي ورزشي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تغذيه و ورزش..

متابوليسم فعاليتهای ورزشی (شايسته تقدير در بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1390)

متابوليسم فعاليتهای ورزشی (شايسته تقدير در بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، 1390)

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته فيزيولوژي ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع اصلي درس «بيوشيمي و متابوليسم فعالي..

مديريت سازمانهای ورزشی

مديريت سازمانهای ورزشی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «مديريت سازمانهاي ورزشي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد است ..

مديريت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی المپيك

مديريت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی المپيك

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته مديريت ورزشي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد براي واحدهاي درسي «مديريت منابع انساني» و..

مقدمات بيومكانيك ورزشی

مقدمات بيومكانيك ورزشی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس مقدمات بيومكانيك ورزشي به ارزش 2 واحد تدوين ..

نظريه و روش شناسی تمرين (علم تمرين) (شایسته تقدیر بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال ، 1388)

نظريه و روش شناسی تمرين (علم تمرين) (شایسته تقدیر بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال ، 1388)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «علم تمرين» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. اميد است علاوه بر..

نظریۀ اقتصاد خرد

نظریۀ اقتصاد خرد

کتاب نظریهٔ اقتصاد خرد ویرایش سوم کتاب اصول اقتصاد خرد گریگوری منکیو است که در ۷ بخش و ۲۲ فصل چاپ شده است. این کتاب دومین جلد از مجموعه‌ای ۴ جلدی ا..

هندبال تيمی (1)

هندبال تيمی (1)

اين كتاب كه در بردارنده مباحث آموزشي، تمريني و مسابقه‌اي ورزش هندبال است، براي استفاده دانشجويان رشته‌هاي تربيت بدني و علوم و..

هندبال تيمی (2)

هندبال تيمی (2)

اين كتاب كه حاوي آموزش، تمرين و مسابقات ورزش هندبال است براي دانشجويان رشته‌هاي تربيت‌بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي در د..

هورمونها و فعاليتهای ورزشی

هورمونها و فعاليتهای ورزشی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد براي درس «بيوشيمي ورزشي» به ارزش 2 واحد و در مقطع دكتري به عنوا..

يادگيری حركتی و اجرا : از اصول تا تمرين (برگزيده نخستين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1381)

يادگيری حركتی و اجرا : از اصول تا تمرين (برگزيده نخستين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1381)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «يادگيري حركتي» به ارزش 2 واحد ترجم..

يادگيری مشاركتی در تربيت بدنی

يادگيری مشاركتی در تربيت بدنی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «يادگيري مشاركتي در تربيت بدني» به ارزش 2 واح..

يادگيری و عملكرد حركتی : رويكرد يادگيری مسئله‌ مدار

يادگيری و عملكرد حركتی : رويكرد يادگيری مسئله‌ مدار

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «يادگيري حركتي»..

پايش بيوشيميايی تمرينهای ورزشی

پايش بيوشيميايی تمرينهای ورزشی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس «بیوشیمی ورزشی» و «تغذیه و ورزش» به ار..

پيشگامان توسعه

پيشگامان توسعه

اين كتاب دربرگيرنده مباحث پيشرفته اقتصاد توسعه است، براي استفاده در درسهاي «اقتصاد توسعه» و «جامعه‌شناسي و توسعه» تدوين شده ا..

پيشگيری و درمان آسيبهای ورزشی

پيشگيری و درمان آسيبهای ورزشی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني، مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس«پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. ..

نمايش 73 تا 96 از 97 (5 صفحه)