مدیریت

مقایسه کتاب (0)


 پایگاه داده
آقای سفیر

آقای سفیر

محمدجواد ظریف در ..

ابزار دقيق و كنترل فرآيند
ابزار دقيق و كنترل فرآيند
اخلاق حرفه ای
استراتژي منابع انساني- چاپ سوم
اصول تنظيم و كنترل بودجه
اصول سرپرستی
انسان‌شناسی شهری

انسان‌شناسی شهری

در ساختار کتاب حا..

بازآفرینی بازار

بازآفرینی بازار

«بازار خوب» تنها راه..

بازارها و نهادهای مالی جلد اول
بازاريابي عصبي در عمل

بازاريابي عصبي در عمل

«بازاريابي عصبي د..

بازاريابي گردشگري- چ سوم
نمايش 1 تا 24 از 294 (13 صفحه)