علوم پایه

جستجوی دقیق تر

مقایسه کتاب (0)


آنالیز عددی
اقتصاد سیاسی نظامی‌گری امریکا

اقتصاد سیاسی نظامی‌گری امریکا

کتاب اقتصاد سیاسی نظامی‌گری امریکا در جست‌وجوی علت تشدید تازش‌های نظامی امریکا در سال‌های اخیر نیروی تعیین‌کننده‌ای را معرفی می‌کند که سوق‌دهندهٔ م..

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

اين كتاب براي دانشجويان رشته آمار در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1. S..

انگليسي براي دانشجويان رشته باغباني

انگليسي براي دانشجويان رشته باغباني

اين كتاب براي دانشجويان رشته باغباني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1..

انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي

انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته رياضي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد مي‌..

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته زمين‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته زمين‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته زمين‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ..

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته زيست‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست‌ شناسي سلولي و مولكولي

انگليسي براي دانشجويان رشته زيست‌ شناسي سلولي و مولكولي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تد..

انگليسي براي دانشجويان رشته شيلات

انگليسي براي دانشجويان رشته شيلات

اين كتاب براي دانشجويان رشته شيلات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. &..

انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي

انگليسي براي دانشجويان رشته شيمي

اين كتاب براي دانشجويان رشته شيمي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1.&n..

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم گياهي

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم گياهي

فهرست : 1. Cells 2. Stems, Roots, Leaves 3. Flower and Reproduction 4. Photosynthesis and Respiration 5. Transport Process 6. Soils a..

انگليسي براي دانشجويان رشته فناوري اطلاعات

انگليسي براي دانشجويان رشته فناوري اطلاعات

اين كتاب براي دانشجويان رشته فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك

اين كتاب براي دانشجويان رشته فيزيك در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1.&..

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك كاربردي

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك كاربردي

اين ًكتاب براي دانشجويان رشته فيزيًك ًكاربردي در مقطع ًكارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهر..

انگليسي براي دانشجويان رشته كامپيوتر

انگليسي براي دانشجويان رشته كامپيوتر

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته كامپيوتر در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي

انگليسي براي دانشجويان رشته مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي

اين كتاب براي دانشجويان رشته مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ار..

انگليسي براي دانشجويان رشته مكانيك خودرو

انگليسي براي دانشجويان رشته مكانيك خودرو

اين كتاب براي دانشجويان رشته مكانيك خودرو در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان نيمه تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق (قدرت/ الكتروتكنيك)

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق (قدرت/ الكتروتكنيك)

اين كتاب براي دانشجـويان رشتـه مهندسـي برق (الكتروتكنيك ـ قدرت) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي راه‌ آهن

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي راه‌ آهن

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي راه‌آهن در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست ..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع (4) : ايمني صنعتي

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع (4) : ايمني صنعتي

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك : حرارت و سيالات

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك : حرارت و سيالات

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك (حرارت و سيالات) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 وا..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك : ساخت و توليد

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك : ساخت و توليد

اين كتاب براي دانشجويان رشته مكانيك (ساخت و توليد) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين ..

نمايش 25 تا 48 از 106 (5 صفحه)