علوم پایه

جستجوی دقیق تر

مقایسه کتاب (0)


انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك : طراحي جامدات

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك : طراحي جامدات

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي مكانيك (طراحي جامدات) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي : علوم و صنايع چوب و كاغذ

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي : علوم و صنايع چوب و كاغذ

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي گرايش علوم و صنايع چوب و كاغذ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس ..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي ، بيابان زدايي و آبخيزداري

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي ، بيابان زدايي و آبخيزداري

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي با گرايش بيابان‌زدايي و آبخيزداري در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زب..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مواد

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مواد

اين كتاب از سلسله كتابهاي «كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي» است كه براي رشته مهندسي مواد (علم فلزات) تهيه شده و كوشش ..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي نساجي

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي نساجي

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي نساجي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته نفت

انگليسي براي دانشجويان رشته نفت

اين كتاب براي دانشجويان رشته نفت در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است.  ..

انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه ‌برداري

انگليسي براي دانشجويان رشته نقشه ‌برداري

اين كتاب براي دانشجويان رشته نقشه‌برداري در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي تاسيسات حرارتي ، برودتي و تهويه مطبوع

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي تاسيسات حرارتي ، برودتي و تهويه مطبوع

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌هاي تأسيسات حرارتي، برودتي و تهويه مطبوع در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» ب..

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي برق ، الكترونيك ، كنترل و مخابرات

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي برق ، الكترونيك ، كنترل و مخابرات

اين كتاب براي دانشجويان رشته برق، الكترونيك، كنترل و مخابرات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ا..

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي فني و مهندسي

انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي فني و مهندسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي فني و مهندسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان عمومي» به ارزش 3 واحد تدوين شده ا..

انگليسيی براي دانشجويان رشته علوم و مهندسی هسته ای

انگليسيی براي دانشجويان رشته علوم و مهندسی هسته ای

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي فيزيك و علوم و مهندسي هسته‌اي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان يكي از منابع درس «زبان تخصصي انگليسي» ..

انگليسی براي دانشجويان رشته خاكشناسی: آب و هوای محيط زيست

انگليسی براي دانشجويان رشته خاكشناسی: آب و هوای محيط زيست

اين كتاب براي دانشجويان رشته خاكشناسي (آب و هوای محيط زيست) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی براي دانشجويان رشته سراميك

انگليسی براي دانشجويان رشته سراميك

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي سراميك در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است...

انگليسی براي دانشجويان رشته علوم و صنايع غذايی

انگليسی براي دانشجويان رشته علوم و صنايع غذايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم و صنايع غذايي دانشكده‌هاي كشاورزي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» تدوين ش..

انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی شيمی

انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی شيمی

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي شيمي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی صنايع ( 2 ) : توليد صنعتی

انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی صنايع ( 2 ) : توليد صنعتی

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ا..

انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی معدن : اكتشاف

انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی معدن : اكتشاف

اين كتاب براي دانشجويان رشته معدن ـ گرايش اكتشاف در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شد..

انگليسی برای دانشجويان رشته آمار

انگليسی برای دانشجويان رشته آمار

اين كتاب براي دانشجويان رشته آمار در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1. S..

انگليسی برای دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزی

انگليسی برای دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزی

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي ترويج و آموزش كشاورزي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي و رشته هاي توسعه ..

انگليسی برای دانشجويان رشته صنايع غذايی

انگليسی برای دانشجويان رشته صنايع غذايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم و صنايع غذايي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصّصي» به ارزش 2 واحد تدوين شد..

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم دامی

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم دامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم دامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 3 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم پايه

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم پايه

اين كتاب از سلسله كتابهاي بخش زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي تهیه شده و كوشش فراوان شده كه زبان تخصصي در آموزش عل..

انگليسی برای دانشجويان رشته فنی و مهندسی

انگليسی برای دانشجويان رشته فنی و مهندسی

اين كتاب با نظارت گروه زبان تخصصي بخش زبانهاي خارجي سازمان «سمت» براي دانشجويان رشته فني و مهندسي تدوين شده است. امید است علا..

انگليسی برای دانشجويان رشته كشاورزی (1)

انگليسی برای دانشجويان رشته كشاورزی (1)

اين كتاب از سلسله كتابهاي كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي است كه براي درس زبان نيمه تخصصي رشته كشا..

نمايش 49 تا 72 از 106 (5 صفحه)