مدیریت پروژهمقایسه کتاب (0)


استاندارد مدیریت پورتفولیو
راهنمای  پیکره دانش مدیریت پروژه (pmbok guide)
فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه..

مدیریت ساخته ها در استاندارد جهانی
مدیریت پروژ یک راهنما برای مدیران پروژه تازه کار
مدیریت پروژه ساخت و ساز ( نکات و چشم اندازها)
پایداری درمدیریت پروژه

پایداری درمدیریت پروژه

پایداری درمدیریت پرو..

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)