مدیریت پروژهمقایسه کتاب (0)


راهنمای  پیکره دانش مدیریت پروژه (pmbok guide)
مدیریت ساخته ها در استاندارد جهانی
مدیریت پروژ یک راهنما برای مدیران پروژه تازه کار
مدیریت پروژه ساخت و ساز ( نکات و چشم اندازها)
نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)