مدیریت پروژهمقایسه کتاب (0)


راهنمای  پیکره دانش مدیریت پروژه (pmbok guide)
فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه..

مدیریت ساخته ها در استاندارد جهانی
مدیریت پروژه ساخت و ساز ( نکات و چشم اندازها)
نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)