مدیریت پروژهمقایسه کتاب (0)


استاندارد مدیریت پورتفولیو
راهنمای  پیکره دانش مدیریت پروژه (pmbok guide)
فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه..

مبانی و اصول مدیریت پروژه و ساخت
مدیریت ساخته ها در استاندارد جهانی
مدیریت پروژه ساخت و ساز ( نکات و چشم اندازها)
نوآوری طراحی- محور
پایداری در مدیریت پروژه
پیش بینی عملکرد پروژه
نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)