معماری داخلیمقایسه کتاب (0)


دیوارهای سبز در ساختمان های بلند

دیوارهای سبز در ساختمان های بلند

بکارگیری دیوار سبز در جای جای شهر در ارتفاعات یک پیشنهاد کلیدی برای دستیابی به یک محیط سالم از لحاظ جسمی و روانی است .که به حفاظت از انرژی اشاره کرد ...

معماری داخلی هند ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 3)

معماری داخلی هند ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 3)

هدف از تالیف کتاب معماری داخلی هند  ارائه اطلاعات لازم از سبک های مختلف معماری داخلی به کارشناسان و دانشجویان معماری می باشد چرا که بسیاری از م..

معماری داخلی یونان ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 2)

معماری داخلی یونان ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 2)

هدف از تالیف کتاب معماری داخلی یونان  ارائه اطلاعات لازم از سبک های مختلف معماری داخلی به کارشناسان و دانشجویان معماری می باشد چرا که بسیاری از..

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)