ساختمان بلندمقایسه کتاب (0)


معماری داخلی هند ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 3)

معماری داخلی هند ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 3)

هدف از تالیف کتاب معماری داخلی هند  ارائه اطلاعات لازم از سبک های مختلف معماری داخلی به کارشناسان و دانشجویان معماری می باشد چرا که بسیاری از م..

معماری داخلی یونان ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 2)

معماری داخلی یونان ( مجموعه سبک شناسی معماری داخلی 2)

هدف از تالیف کتاب معماری داخلی یونان  ارائه اطلاعات لازم از سبک های مختلف معماری داخلی به کارشناسان و دانشجویان معماری می باشد چرا که بسیاری از..

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)