زمین شناسی

مقایسه کتاب (0)


ترمودینامیک برای زمین شناسان
زمین آمار (ژئواستاتیستیک)
زمین شناسی برای مهندسین
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی ساختاری
زمین شناسی عمومی
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
زمین شناسی نفت
سنگ شناسی (جلد دوم)
سنگ شناسی آذرین
سنگ شناسی دگرگونی
سنگ شناسی رسوبی
سیاست و شیوه های کاربردی در مناطق کارستی

سیاست و شیوه های کاربردی در مناطق کارستی

هدف اصلی این کتاب نشان دادن پیامدی است که بر اثر همپوشانی سیستم های کارستی و سیستم های انسانی اتفاق میافتد و آنچه ما میتوانیم برای کنترل نتیجه ی آنها ..

شالوده بوم شناسی
مبانی چینه نگاری سکانسی
محیط های کارست .شکل گیری کارن در کوهستان های مرتفع

محیط های کارست .شکل گیری کارن در کوهستان های مرتفع

این کتاب به اهمیت شکل گیری کارن در کوهستان های مرتفع پرداخته است که در طول بازدیدهای میدانی و همچنین تفسیر داده های جمع آوری شده در مناطق نمونه از منا..

نمايش 1 تا 24 از 44 (2 صفحه)