ریاضی

مقایسه کتاب (0)


 تجربه توپولوژي
 توابع مختلط
 ریاضی عمومی2 (هیمه)

ریاضی عمومی2 (هیمه)

ریاضی عمومی 2 عنوان کتابی است از محمد محمودی که در 304 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در..

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 (هیمه )

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 (هیمه )

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 عنوان کتابی است از اسماعیل یوسفی که در 218 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب..

 ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی
 ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی
 ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی
 ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد 1
 ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی جلد2
 ریاضیات گسستهٔ مقدماتی
 معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن ( هیمه )

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن ( هیمه )

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن عنوان کتابی است از اسماعیل یوسفی که در 410 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتا..

 معماهاي شهرزاد
machine learning a probabilistic perspective (murphy) i
oftware architecture in practice (bass) edition 2
آمار و احتمالات کاربردی
آنالیز حقیقی
الكتريسيته و مغناطيس
برنامه ریزی خطی
نمايش 1 تا 24 از 117 (5 صفحه)