ریاضی

مقایسه کتاب (0)


رياضي مهندسي (جمشيدي)
رياضي مهندسي پيشرفته
رياضيات عمومي پيشرفته 1
رياضيات عمومي پيشرفته 2 و 3
ریاضی عمومی 1 ( هیمه )

ریاضی عمومی 1 ( هیمه )

ریاضی عمومی عنوان کتابی است از محمد محمودی که در 306 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در ب..

ریاضی عمومی۱ با دیدگاه حل مسأله ( هیمه )

ریاضی عمومی۱ با دیدگاه حل مسأله ( هیمه )

ریاضی عمومی 1 (با دیدگاه حل مساله) عنوان کتابی است از اسماعیل یوسفی که در 672 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این ک..

ریاضی عمومی۲ با دیدگاه حل مسأله (هیمه )

ریاضی عمومی۲ با دیدگاه حل مسأله (هیمه )

ریاضی عمومی 2 (با دیدگاه حل مساله) عنوان کتابی است از اسماعیل یوسفی که در 316 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این ک..

ریاضی پیش دانشگاهی ( قرمز) هیمه

ریاضی پیش دانشگاهی ( قرمز) هیمه

ریاضی پیش دانشگاهی عنوان کتابی است از علی خالدی که در 232 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز..

ریاضیات مهندسی پیشرفته
ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ( هیمه )

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ( هیمه )

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2) عنوان کتابی است از اسماعیل یوسفی که در 262 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کت..

ریاضیات گسسته و الگوریتم ها
سیستم های هیدرولوژیکی
محاسبات عددی با MATLAB ( هیمه )

محاسبات عددی با MATLAB ( هیمه )

محاسبات عددی با MATLAB عنوان کتابی است از علی ایران پورقینانی که در 200 صفحه و توسط انتشارات هیمه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مت..

مرجع کاربردی Maple 2016
نمايش 49 تا 72 از 117 (5 صفحه)