ریاضی

مقایسه کتاب (0)


 آناليز رياضي (2)
 مبانی آنالیز ریاضی
 مبانی جبر
 مبانی علوم ریاضی
 مبانی ماتریس ها و جبرخطي
آمار رياضي ( 1 )

آمار رياضي ( 1 )

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي اقتصاد، آمار، مديريت، فيزيك شيمي و اكثر رشته‌هاي مهندسي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دك..

آمار رياضي ( 2 )

آمار رياضي ( 2 )

اين كتاب براي دانشجويان رشته هاي اقتصاد، آمار، مديريت، فيزيك شيمي و اكثر رشته‌هاي مهندسي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دك..

انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي

انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته رياضي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد مي‌..

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق (قدرت/ الكتروتكنيك)

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق (قدرت/ الكتروتكنيك)

اين كتاب براي دانشجـويان رشتـه مهندسـي برق (الكتروتكنيك ـ قدرت) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ..

حل مسائل آنالیز حقیقی 8494
درآمدی بر جبر ماتریس‌ها

درآمدی بر جبر ماتریس‌ها

کتاب درآمدی بر جبر ماتریس‌ها، ضمن آموزش واژه‌ها و اصطلاحاتی که در آموزش آمار مقدماتی و پیشرفته به کار می‌آید، درکی ابتدایی از ریاضیات و آمار به‌دست..

رياضي عمومي 1
رياضي عمومي 1
رياضي عمومي 1 (جلد اول)
رياضي عمومي 1 (جلد دوم)
رياضي عمومي 2
رياضي عمومي 2 (جلد اول)
رياضي عمومي 2 (جلد اول)
رياضي عمومي 2 (جلد دوم)
رياضيات عمومي
رياضيات مقدماتي
رياضيات مقدماتي
نمايش 73 تا 96 از 107 (5 صفحه)