بیوشیمی و بيوفيزيك

مقایسه کتاب (0)


اکسیژن و تکامل حیات
بیوشیمی بالینی
بیوشیمی عمومی (دوره دو جلدی)
بیوشیمی مفهومی
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک
سنتزترکیبات دارویی آلی
مبانی بیوشیمی
مقدمه ای بر همسانه سازی ژن ها
پروتئین (ساختار و عملکرد)
چکیده بیوشیمی
انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك

انگليسي براي دانشجويان رشته فيزيك

اين كتاب براي دانشجويان رشته فيزيك در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1.&..

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)