معدن

مقایسه کتاب (0)


آبکشی و آبرسانی در معادن
آهنگری
اصول استخراج معادن (جلد اول)
تحلیل داده های اکتشافی
تونلسازی (جلد دوم: خدمات فنی)
تکنولوژی زغال شویی
حرفه مهندسی
خوردگی در جوش
دینامیک سنگ
عیار حد و نقش آن در طراحی معدن
متالورژی فولاد به زبان ساده
مدیریت ایمنی پروژه
مدیریت پروژه خلاق
نقشه های زمین شناسی
چاه پیمایی مهندسی
کانی شناسی (جلد اول)
 رياضيات (كاربردي ـ عددي)
انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی معدن : اكتشاف

انگليسی براي دانشجويان رشته مهندسی معدن : اكتشاف

اين كتاب براي دانشجويان رشته معدن ـ گرايش اكتشاف در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شد..

نمايش 1 تا 24 از 26 (2 صفحه)