مهندسی شیمی

مقایسه کتاب (0)


اصول شیمی کاغذسازی
اندازه گیری جریان های چند فازی
ترمودینامیک شیمیایی مواد
خوردگي و حفاظت کاتدي خطوط لوله
خوردگی در صنایع شیمیایی
خوردگی و روشهای کنترل آن
دیباچه ای بر زیست حسگرها
رسوب شناسی
سم شنایی نانومواد
سنتز پلیمرها
شیمی رنگ
فاستوني صنعت-جهاد
نمايش 1 تا 24 از 58 (3 صفحه)