معماری

مقایسه کتاب (0)


 معماری بیومیمتیک وبیوتریز
ابعاد انساني و فضاهاي داخلي-خاک
ارائه بصری در طراحی داخلی
اطلاعات معماری نویفرت 2020
ایستایی و فن ساختمان جلددوم
بیونیک در طراحی معماری ( نظریه و مدل ها)
تاریخ معماری مساجد
تاریخ هنر

تاریخ هنر

تاریخ هنر گامبریچ..

تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری
تغییرشکل معماری
جداره های سبز در ساختمان
دانشنامه معماری بیومیمیکری و بیوفیلی
دیوارهای سبز در ساختمان های بلند

دیوارهای سبز در ساختمان های بلند

بکارگیری دیوار سبز د..

رویکردهای نوین عصر دیجیتال در صنعت ساختمان
زبان تخصصی معماری
ساختن یک معمار
سبک  شناسی معماری داخلی
سیستم های ساختمانی

سیستم های ساختمانی

هدف از تألیف کتاب..

شناخت مصالح ساختمانی
طبیعت ،خلاقیت ومنظرطبیعی
مبانی طراحی سازه های فضاکار
نمايش 1 تا 24 از 53 (3 صفحه)