زبان های خارجی

مقایسه کتاب (0)


فن ترجمه : اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی به عربی

فن ترجمه : اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی به عربی

اين كتاب به عنوان منبع اصلي دروس «فن ترجمه» و «ترجمه از عربي به فارسي و فارسي به عربي» در مقطع كارشناسي رشته‌هاي زبان و ادبيا..

نحوغائب:توصیفی جدید از نحو عربی
پژوهشی در هزارتوی رمان نو
 1001 Words You Need to Know and Use
 101 American English Idioms with CD
 800Essential Words For GRE
 A Complete Guide How Do You Do
 A Guide to IELTS‌‌ Cambridge 6 with CD
 Academic Writing Course
 American Accent Training: Grammar
 American Cutting Edge 1 Student Book & Work book With CD
 American Get Ready Handwriting 1
 American Get Ready Handwriting 2
 American Get Ready Handwriting 2
نمايش 25 تا 48 از 387 (17 صفحه)