زبان های خارجی

مقایسه کتاب (0)


النقد الأدبی و تطوره في الأدب العربی

النقد الأدبی و تطوره في الأدب العربی

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «نقد ادبي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ا..

امثال و تعبيرات موضوعی ( به زبان فرانسه )

امثال و تعبيرات موضوعی ( به زبان فرانسه )

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان فرانسه با گرايشهاي مترجمي و ادبيات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «امثال و تعبيرات» به ارزش 2 واحد تد..

امهات المصادر العربيه ( فی الشعر و الادب و اللغه و التاريخ و الجغرافيا )

امهات المصادر العربيه ( فی الشعر و الادب و اللغه و التاريخ و الجغرافيا )

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «روش تحقيق و مأخذشناسي» به ارزش 2 واح..

انواع شعر فرانسه : ازآغاز تا شكوفايی شعر نو

انواع شعر فرانسه : ازآغاز تا شكوفايی شعر نو

اين كتاب كه دربرگيرنده انواع شعر و قواعد آن است، براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فرانسه در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «انواع شعر فرا..

انواع نثر فارسی

انواع نثر فارسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «انواع نثر فارسي» به ارزش 2 واحد تدو..

انواع نوشته ‌های منثور ( به زبان فرانسه )

انواع نوشته ‌های منثور ( به زبان فرانسه )

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فرانسه در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «انواع نوشته‌هاي منثور» به ارزش 4 و..

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

انگليسي براي دانشجويان رشته آمار

اين كتاب براي دانشجويان رشته آمار در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1. S..

انگليسي براي دانشجويان رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

انگليسي براي دانشجويان رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

اين كتاب براي دانشجويان رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» ..

انگليسي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي

انگليسي براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته ادبيات فارسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده ..

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

این كتاب از سلسله كتابهاي بخش زبانهاي خارجي «سمت» است و چنانکه در مقدمه كتاب آمده كوشش فراوان به عمل آمده كه زبان تخصصي در آم..

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است...

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست :..

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شد..

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي (نيمه تخصصي)

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي (نيمه تخصصي)

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان نيمه تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته باستان شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته باستان شناسي

اين كتاب که از سلسله كتابهاي بخش زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي است براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي تهیه شده و چنانكه در مقدمه كتاب..

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : 1.&..

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 وا..

انگليسي براي دانشجويان رشته تربيت بدني

انگليسي براي دانشجويان رشته تربيت بدني

اين كتاب براي دانشجويان رشته تربيت بدني در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته برنامه‌ريزي و رفاه اجتماعي در مقطع کارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد ت..

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

انگليسي براي دانشجويان رشته تعاون و رفاه اجتماعي (1)

اين كتاب براي دانشجويان رشته برنامه‌ريزي و رفاه اجتماعي در مقطع کارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. امید ..

انگليسي براي دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي

انگليسي براي دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي

اين كتاب براي دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين..

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 4 واحد تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه‌ شناسي

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 4 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

نمايش 145 تا 168 از 387 (17 صفحه)