حقوق

مقایسه کتاب (0)


 آرای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور در امور حقوقی‌ ـ 3(قانون‌ تجارت‌، احوال‌ شخصیه‌، شناسنامه‌، ادله‌ اثبات‌ دعو

آرای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور در امور حقوقی‌ ـ 3(قانون‌ تجارت‌، احوال‌ شخصیه‌، شناسنامه‌، ادله‌ اثبات‌ دعو

توضیحات کتاب آرای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور در امور حقوقی‌ ـ 3(قانون‌ تجارت‌، احوال‌ شخصیه‌، شناسنامه‌، ادله‌ اثبات‌ دعوفصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. قانون‌ ت..

 اسناد و دعاوی‌ تجاری‌در آرای دیوان‌ عالی‌ کشور (ج1)

اسناد و دعاوی‌ تجاری‌در آرای دیوان‌ عالی‌ کشور (ج1)

توضیحات کتاب اسناد و دعاوی‌ تجاری‌در آرای دیوان‌ عالی‌ کشور (ج1)تاریخچه‌ تأسیس‌ و تشکیل‌ دیوان‌ عالی‌..

 التزامات‌ بایع‌ و مشتری (قبل‌ و بعد از تسلیم‌ مورد معامله‌)‌

التزامات‌ بایع‌ و مشتری (قبل‌ و بعد از تسلیم‌ مورد معامله‌)‌

توضیحات کتاب التزامات‌ بایع‌ و مشتری (قبل‌ و بعد از تسلیم‌ مورد معامله‌)‌فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. تسلیم‌ مبیع‌، 2. آثار ناشی‌ از عدم‌ تسلیم‌، 3. ..

 امور حسبی (غایب‌ مفقودالاثر)‌

امور حسبی (غایب‌ مفقودالاثر)‌

توضیحات کتاب امور حسبی (غایب‌ مفقودالاثر)‌فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: فصل‌ اول‌ ـ کلیّات‌، فصل‌ دوم‌ ـ وضع‌ حقوقی‌ غایب‌ پیش‌ از صدور، حکم‌ موت‌ فرضی‌..

 بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

توضیحات کتاب بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدوددر حال حاضر نمی‌توان نقش مهمی که شرکت‌های تجاری در جوامع بشری ایفا می‌کنند و تأثیری که..

 بررسی‌ تطبیقی‌ نظریة‌ تغییراوضاع‌ و احوال‌ در قراردادها

بررسی‌ تطبیقی‌ نظریة‌ تغییراوضاع‌ و احوال‌ در قراردادها

توضیحات کتاب بررسی‌ تطبیقی‌ نظریة‌ تغییراوضاع‌ و احوال‌ در قراردادها فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. مفهوم..

 تحلیل‌ حقوقی‌ شهادت‌ در مذهب‌ امامیه‌

تحلیل‌ حقوقی‌ شهادت‌ در مذهب‌ امامیه‌

توضیحات کتاب تحلیل‌ حقوقی‌ شهادت‌ در مذهب‌ امامیه‌فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: فصل‌ اول‌: بررسی‌ واژه‌ شهادت‌ و تعریف‌ آن‌، فصل‌ دوم‌: مشخصات‌ شهادت‌، ..

 تفسیر قراردادها در حقوِق خصوصی‌

تفسیر قراردادها در حقوِق خصوصی‌

توضیحات کتاب تفسیر قراردادها در حقوِق خصوصی‌فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌، فصل‌ دوم‌ ـ روش‌های‌ تفسیر قرارداد، فصل‌ سوم‌ ـ عوامل‌ و م..

 جرم‌ سرقت‌ در حقوِق کیفری‌ ایران‌ و اسلام‌

جرم‌ سرقت‌ در حقوِق کیفری‌ ایران‌ و اسلام‌

توضیحات کتاب جرم‌ سرقت‌ در حقوِق کیفری‌ ایران‌ و اسلام‌فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. سابقة‌ تاریخی‌ جرم‌ سرقت‌، 2. تعریف‌ جرم‌ سرقت‌، 3. انواع‌ و اقس..

 جستارهای‌ حقوقی‌

جستارهای‌ حقوقی‌

توضیحات کتاب جستارهای‌ حقوقی‌ قسمت‌ اول‌: تألیفات‌ قانون‌نگاری‌ و قانون‌گذاری‌، هرمنوتیک‌ حقوقی‌ و تک..

 حقوق بانکی

حقوق بانکی

توضیحات کتاب حقوق بانکیحقوق بانکی: روش های وصول مطالبات معوق بانک به استناد سند رسمی (رهنی و.........)، قرارداد داخلی، سفته عندالمطالبه وچک/ ..

 حقوق جزای عمومی (ج1)

حقوق جزای عمومی (ج1)

توضیحات کتاب حقوق جزای عمومی (ج1)حقوق جزا به مجموعه‌ای از مقررات گفته می‌شود که جرایم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی را تعیین می‌کنند و از سوی دولت ..

 حقوق جزای عمومی(ج2)

حقوق جزای عمومی(ج2)

توضیحات کتاب حقوق جزای عمومی(ج2)مجموعه حاضر، شامل احکام و مقررات مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که براساس سرفصل درس حقوق جزای عمومی 3 برای دوره کا..

 حقوِق تجارت‌ ـ 3(اسناد تجاری‌، بانکی‌، خزانه‌ و حمل‌ و نقل)

حقوِق تجارت‌ ـ 3(اسناد تجاری‌، بانکی‌، خزانه‌ و حمل‌ و نقل)

توضیحات کتاب حقوِق تجارت‌ ـ 3(اسناد تجاری‌، بانکی‌، خزانه‌ و حمل‌ و نقل) باب‌ اول‌: کلیات‌، باب‌ دوم‌..

 حل‌ مشکلات‌ ثبتی‌ (املاک‌)

حل‌ مشکلات‌ ثبتی‌ (املاک‌)

توضیحات کتاب حل‌ مشکلات‌ ثبتی‌ (املاک‌)فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. استعلام‌، 2. تفکیک‌، 3. تغییر وضعیت‌ ملک‌، 4. تجمیع‌ حدود ملک‌، 5. اصلاح‌ وضع‌ م..

 خسارات‌ معنوی‌ در حقوقِ ایران‌

خسارات‌ معنوی‌ در حقوقِ ایران‌

توضیحات کتاب خسارات‌ معنوی‌ در حقوقِ ایران‌امکان‌ حدوث‌ زیان‌های‌ معنوی‌ و فرصت‌ جبران‌ آن‌ از قدیم‌ مورد قبول‌ جوامع‌ بوده‌ است‌. در بین‌ طوایف‌ ..

 درآمدي‌ بر حقوقِ ارتباط‌ جمعي

درآمدي‌ بر حقوقِ ارتباط‌ جمعي

توضیحات کتاب درآمدي‌ بر حقوقِ ارتباط‌ جمعيفصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. انواع‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ و قواعد و مقررات‌ حاکم‌ بر آن‌ها، 2. قواعد بین‌الملل..

 دستور موقت‌

دستور موقت‌

توضیحات کتاب دستور موقت‌فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: فصل‌ اول‌: درخواست‌ دستور موقت‌، فصل‌ دوم‌: ترتیب‌ رسیدگی‌ به‌ درخواست‌ دستور موقت‌، فصل‌ اول‌: مو..

 دوره کامل اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (۶ جلد)

دوره کامل اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (۶ جلد)

امکان خرید هر یک از مجلدات به صورت جداگانه وجود دارد. برای مشاهده اطلاعات هر یک از شش جلد و خرید آن در بخش موضوعات بر روی عنوان حقوق تجارت بین الم..

 شرح قانون مجازات اسلامی(ج1) مصوب 1392

شرح قانون مجازات اسلامی(ج1) مصوب 1392

توضیحات کتاب شرح قانون مجازات اسلامی(ج1) مصوب 1392قبل از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران, قانون مصوبی در تمامی زمینه ها از جمله درباره جرایم و مجازا..

 شرح قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیزات2-

شرح قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیزات2-

توضیحات کتاب شرح قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیزاتدر این‌ بخش‌ (قسمت‌ دوم‌) موضوعات‌ ارتشا، ربا و کلاهبرداری‌ ـ امتناع‌ از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌، ت..

 شرح‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌(بخش‌ ديات-2)

شرح‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌(بخش‌ ديات-2)

توضیحات کتاب شرح‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌(بخش‌ ديات-2)فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: 1. دیه‌ اعضا، 2. دیه‌ جراحات‌، 3. دیة‌ جراحتی‌ که‌ باعث‌ تغییر رنگ‌ پ..

نمايش 1 تا 24 از 414 (18 صفحه)