الهیات

مقایسه کتاب (0)


علوم بلاغت در نهج‌ البلاغه

علوم بلاغت در نهج‌ البلاغه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته نهج‌البلاغه در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «علوم بلاغت» به ارزش 2 واحد تدوین شده ..

علوم بلاغت و اعجاز قرآن

علوم بلاغت و اعجاز قرآن

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «علوم بلاغي» (درس مشترك) به ارزش 2 واحد تد..

علوم قرآنی (برگزيده دهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1380)

علوم قرآنی (برگزيده دهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1380)

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات، گرايش علوم قرآن و حديث تدوين شده است.     ..

فقه تطبيقی : بخش جزايی

فقه تطبيقی : بخش جزايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي فقه و مباني حقوق اسلامي و حقوق جزا به عنوان منبع اصلي درس «فقه تطبيقي» تدوين شده است. فهرست : پي..

فقه مدنی : عقود تمليكی (بيع - اجاره)

فقه مدنی : عقود تمليكی (بيع - اجاره)

اين ًكتاب براي دانشجويان رشته فقه و مباني حقوق اسلامي در مقطع ًكارشناسي به عنوان منبع فرعي دروس «فقه مقدماتي (1)» و «فقه تخصص..

فقه ‌الوفاق : دراسة فقهیة مقارنة بین المذاهب الاسلامیة ( الجزء الاول : المدخل - الصلاة )

فقه ‌الوفاق : دراسة فقهیة مقارنة بین المذاهب الاسلامیة ( الجزء الاول : المدخل - الصلاة )

کتاب حاضر براي دانشجويان رشته فقه و مباني حقوق اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «فقه تطبيقي» به ارزش 4 واحد تدو..

قواعد فقه مدنی

قواعد فقه مدنی

اين كتاب برای دانشجویان رشته الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «قواعد فقه مدني» به ارزش 2 واحد تدوين ..

قواعد فقه مذهب شافعی
كارگاه روش ترجمه : عربی - فارسی ، فارسی - عربی

كارگاه روش ترجمه : عربی - فارسی ، فارسی - عربی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته الهيات (كليه گرايشها) به ويژه رشته علوم قرآن و حديث در مقطع كارشناسي به‌عنوان منبع اصلي درس «تر..

كتابشناسی گزيده توصيفی تاريخ و تمدن ملل اسلامی

كتابشناسی گزيده توصيفی تاريخ و تمدن ملل اسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات، گرايش تاريخ و تمدن تدوين شده است. فهرست : سخني كوتاه در باب كتاب‌شناسي مقدمه تاريخنگاري ..

كتاب‌ شناسی گزينشی و توصيفی مطالعات اديان

كتاب‌ شناسی گزينشی و توصيفی مطالعات اديان

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات، گرايش اديان و عرفان تدوين شده است. اميد است كه علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان..

لطائف العرفان
مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان

مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌های فقه و مباني حقوق اسلامي و حقوق به عنوان منبع كمك‌درسي قابل استفاده خواهد بود. اميد است علاو..

مبانی فهم وتفسیر قرآن
متون تاريخی و جغرافيايی به فارسی

متون تاريخی و جغرافيايی به فارسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «متون تاريخي و جغرافيايي به فارس..

متون عرفانی به زبان فارسی (2): برگ بی برگی

متون عرفانی به زبان فارسی (2): برگ بی برگی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات (اديان، عرفان اسلامي و فلسفه اسلامي) در مقطع كارشناسي به‌عنوان منبع اصلي درس «متون عرفاني به زبان فارسي 2» و..

مختارات من نصوص العرفان الاسلامی

مختارات من نصوص العرفان الاسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات ـ اديان و عرفان در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «قرائت و درك مفاهيم متون عرفاني» به ارزش 2 واحد تدوي..

مسلمانان و نگارش تاريخ : پژوهشی در تاريخ‌ نگاری اسلامی

مسلمانان و نگارش تاريخ : پژوهشی در تاريخ‌ نگاری اسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي به عنوان منبعي سودمند در درس «تاريخ‌نگاري در اسلام» ترجمه شده است و علاو..

مطالعات اسلامی در غرب

مطالعات اسلامی در غرب

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «اسلام‌شناسي..

معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه

معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمک‌درسی درس «تاریخ تفسیر» و همچنین برای..

مفردات قرآن

مفردات قرآن

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم قرآن و حديث در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مفردات قرآن» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

مكاتب تفسيری (1) : مفسران نخستين، مكتب روايی محض، تفاسير روايی محض

مكاتب تفسيری (1) : مفسران نخستين، مكتب روايی محض، تفاسير روايی محض

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي علوم قرآني براي درس«روشهاي تفسيري» تدوين شده است. فهرست : سخن پژوهشكده پيشگفتار مقدمه &nbs..

مكاتب تفسيری (جلد دوم) (برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386)

مكاتب تفسيری (جلد دوم) (برگزيده چهارمين دوره كتاب فصل ، 1386)

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي "علوم قرآني" و "علوم قرآن و حديث" در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع كمكي در..

نمايش 121 تا 144 از 155 (7 صفحه)