فلسفه

مقایسه کتاب (0)


لوتر، مردی میان خدا و شیطان
لویاتان

لویاتان

لویاتان بزرگ‌ترین و نخستین اثر فلسفه‌ی سیاسی و اولین شرح جامع درباره‌ی دولت مدرن و ویژگی‌ها و کارکردهای آن است. هابز در لویاتان با بهره‌برداری از ت..

مبانی فهم وتفسیر قرآن
متون عرفانی به زبان فارسی (2): برگ بی برگی

متون عرفانی به زبان فارسی (2): برگ بی برگی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات (اديان، عرفان اسلامي و فلسفه اسلامي) در مقطع كارشناسي به‌عنوان منبع اصلي درس «متون عرفاني به زبان فارسي 2» و..

مختارات من نصوص العرفان الاسلامی

مختارات من نصوص العرفان الاسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات ـ اديان و عرفان در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «قرائت و درك مفاهيم متون عرفاني» به ارزش 2 واحد تدوي..

مراقبت و تنبیه

مراقبت و تنبیه

در این کتاب فوکو دودمان شکل‌گیری کالبد و ذهن را در چارچوب نظام‌های مراقبتی و انضباطی قدرت مورد مطالعه قرار می‌دهد و مدعی است که در نهادهایی چون مدا..

مسئله‌ی تقصیر، فلسفه
مفهوم دیالکتیک از نظر لوکاچ
مقوله‌های فلسفه‌ی معاصر شوروی
منابع و آثار سیاسی اسلامی و نقد روش‌شناختی مطالعات معاصر

منابع و آثار سیاسی اسلامی و نقد روش‌شناختی مطالعات معاصر

در دانش سیاسی، به‌ویژه حوزهٔ اسلامی آن مطالعات متعددی از سوی پژوهشگران و شرق‌شناسان صورت گرفته و نتایج آن به عنوان دستاوردهایی خدشه‌ناپذیر مورد قبو..

مکتب بوداپست
ناخودآگاه زیباشناختی، فلسفه
نامیرا

نامیرا

در مورد دختر و پسری جوان از اهالی کوفه است که بدون منفعت طلبی های روز افزون مردم کوفه به دنبال حقیقت هستند. اما در میان رفتارهای متناقض سرداران بزر..

نظریه‌های دولت

نظریه‌های دولت

هنگام بررسی مفهوم دولت باید آگاه بود که این مفهوم معضل‌ترین مفهوم در سیاست است؛ هرکس که عمیقاً بدان بپردازد از این نکته آگاه خواهد شد. این امر تنها..

هاگاکوره، کتاب سامورایی
هراکلیتس
هستی و زمان

هستی و زمان

پرسشی که هایدگر در هستی و زمان مطرح می‌کند «پرسش هستی» است، یعنی همان پرسشی که از سرآغاز فلسفه اندیشه‌های فیلسوفان را به تلاطم افکنده است. ازاین‌رو..

هنر شفاف اندیشیدن
هنر و ارزش

هنر و ارزش

فهرست مطالب : مقدمه پیشینه تاریخی فلسفه هنر زمینه روش شناختی فلسفه هنر ماهیت نظریه های هنری تاریخچه نظریه نهادی هنر نظریه ا..

نمايش 121 تا 144 از 161 (7 صفحه)