تاريخ

مقایسه کتاب (0)


 آخرین سفر زرتشت
 آمریکای باستان
 ارتش ایران هخامنشی
 امپراتوري‌ آشور

امپراتوري‌ آشور

توضیحات کتاب امپراتوري‌ آشور تا نیمة‌ قرن‌ نوزدهم‌، از فرهنگ‌ و تمدن‌ بین‌النهرین‌ باستان‌ جز افسان..

 انقلاب‌ صنعتي‌

انقلاب‌ صنعتي‌

توضیحات کتاب انقلاب‌ صنعتي‌«مجموعة‌ تاریخ‌ جهان‌» می‌کوشد چشم‌اندازی‌ گسترده‌ و ژرف‌ از سیر تاریخ‌ عرضه‌ کند. این‌ مجموعه‌ با ارائة‌ زمینه‌های‌ فر..

 ايران، تاریخ و میراث
 ایران و بیزانس
 ایران و جنگ جهانی اول
 ایرانی‌ها
 ایران‌ باستان
 بحران بزرگ

بحران بزرگ

توضیحات کتاب بحران بزرگ   نظام سرمایه‌داری در دِل خود همیشه بحران‌ساز بوده است چرا که مکانیسم آن طوری طراحی شده که با وجود بحران‌های اقت..

 بنیا نگذاری آمریکا وقانون اساسی آن

بنیا نگذاری آمریکا وقانون اساسی آن

توضیحات کتاب بنیا نگذاری آمریکا وقانون اساسی آنقانون‌ اساسي‌ آمريكا قديمي‌ترين‌ سند از نوع‌ خود در جهان‌ است‌. كه‌ طي‌ دو سده‌ تغييرات‌ مهمي‌ را پ..

 تاريخ جهان
 تاريخ خليج فارس
 تاريخ راك اند رول
 تاريخ زندان
 تاریخ اساطیری ایران
 تاریخ برده‌داری

تاریخ برده‌داری

از کتابهای «مجموعه تاریخ جهان» کتاب دیگری که به برده‌داری و تاریخ آن اختصاص دارد، منتشر می‌شود. این مجموعه که از طرف دانشجویان و دانش‌آموزان مور..

 تاریخ ملل
 تاریخ‌ خزران
نمايش 1 تا 24 از 332 (14 صفحه)