تاريخ

مقایسه کتاب (0)


اصول تاریخ و نوشتارهای دیگر در فلسفه تاریخ

اصول تاریخ و نوشتارهای دیگر در فلسفه تاریخ

رابين جرج كالينگوود (1943-1889) از مهم‏‌ترين فيلسوفان قرن بيستم جهان انگلوساكسون، به‏‌ويژه فلسفه تاريخ و فلسفه هنر است. اهميت اين فيلسوف آرمانگرا (..

اطلس تاریخی قرن بیستم

اطلس تاریخی قرن بیستم

بی‌راه نیست اگر قرن بیستم را پیچیده‌ترین دورانی بدانیم که جهان به خود دیده است؛ دوران امپریالیسم، ظهور لنین، جنگ جهانی اول، به قدرت رسیدن هیتلر، جن..

اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فون میزس

اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فون میزس

نام لودویگ فون میزس، در مقام اقتصاددان پیشتاز و معاصر مکتب اتریشی، با نظریه‌های این مکتب عجین است. فون میزس اقتصاددان برجسته‌ای است که بیش از هفتاد..

اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک

اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک

فریدریش اوگست فون هایک یکی از متفکران بزرگ لیبرال و نامدار قرن بیستم است، اما تاکنون هیچ کتاب غیرتخصصی برای توصیف زندگی و آثار او و توضیح اهمیت آن‌..

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

انگليسي براي دانشجويان رشته تاريخ

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی برای دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامی

انگليسی برای دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ا..

انگليسی برای دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامی (نيمه تخصصی)

انگليسی برای دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامی (نيمه تخصصی)

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان نيمه تخصصي» به ارزش 2 واحد ت..

انگليسی برای دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامی (نيمه تخصصی)

انگليسی برای دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامی (نيمه تخصصی)

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان نيمه تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

ایران بین دو انقلاب

ایران بین دو انقلاب

یرواند آبراهامیان استاد ایرانی‌الاصلِ تاریخ در کالج باروکِ دانشگاه شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی..

ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)

ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجار..

ایران پیش از تاریخ : عصر مس سنگی

ایران پیش از تاریخ : عصر مس سنگی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌ باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به ‌عنوان منبع اصلي درس «ايران پيش از تاريخ»، به ارزش 2 واحد تدو..

بابل شهر بهارنارنج
بازشناسي منابع و مآخذ در تاريخ ايران باستان : از ورود آرياييها تا سقوط امپراطوري ساساني

بازشناسي منابع و مآخذ در تاريخ ايران باستان : از ورود آرياييها تا سقوط امپراطوري ساساني

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران پيش از اسلام..

باستان شناسی ايلام

باستان شناسی ايلام

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي و هنر ايلام» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. ..

بستان‌الحق، کتاب مملکت‌داری
بين النهرين و ايران در دوران هخامنشی: جهان گشايی و امپرياليسم 539-331 ق. م.

بين النهرين و ايران در دوران هخامنشی: جهان گشايی و امپرياليسم 539-331 ق. م.

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به‌عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي ماد و هخامنشي» به ارزش 4 واح..

تاريخ آل بويه

تاريخ آل بويه

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي قسمتي از درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره..

تاريخ اساطيري ايران

تاريخ اساطيري ايران

اين كتاب براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته تاريخ در بخشي از درس «تاريخ ايران باستان» و رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني در..

تاريخ اسلام : تا سال چهلم هجری

تاريخ اسلام : تا سال چهلم هجری

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي براي درس «تاريخ اسلام تخصصي 1» و دانشجويان ساير رشتههاي الهيات در مقطع كارشناسي براي درس «ت..

تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان

تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان قسمتي از منبع اصلي درس «تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان عل..

تاريخ ايران باستان ( 4 ) : تاريخ سياسي ساسانيان

تاريخ ايران باستان ( 4 ) : تاريخ سياسي ساسانيان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ ايران در دوره ساسانيان (تاريخ سياسي)» به ار..

تاريخ ايران باستان ( جلد اول )

تاريخ ايران باستان ( جلد اول )

اين كتاب براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته تاريخ در بخشي از درس «تاريخ ايران باستان» و رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني در درس «اساطير ايران» و رشته..

تاريخ ايران باستان (2) : از ورود آرياييها تا پايان هخامنشيان

تاريخ ايران باستان (2) : از ورود آرياييها تا پايان هخامنشيان

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ ايران از ايلاميها و آرياييها تا پايان هخامن..

تاريخ تحليلي اسلام : از بعثت تا غيبت

تاريخ تحليلي اسلام : از بعثت تا غيبت

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ اسلام» به ارزش 2 واحد منظور شده است. ..

نمايش 169 تا 192 از 332 (14 صفحه)