باستانشناسي

مقایسه کتاب (0)


آقای سفیر

آقای سفیر

محمدجواد ظریف در خانوادهٔ تاجر مذهبی سنتی به سال ۳۸ در تهران متولد شد. دبستان و دبیرستان علوی استعداد سخنوری او را شکوفا کرد و به‌رغم خواست خانواده..

ایران، کلده و شوش
باستان شناسی ایران باستان
تاریخ سکه (جلد اول ودوم )
تاریخ عیلام
 سومر و سومريان

سومر و سومريان

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «بين‌النهرين تاريخي» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. اميد مي‌رود..

اسلام در روسیه سیاست‌های هویتی و امنیتی

اسلام در روسیه سیاست‌های هویتی و امنیتی

براساس برخی آمارها، در حدود ۲۰ میلیون مسلمان در فدراسیون روسیه زندگی می‌کنند. از این رو، با توجه به میزان رشد جمعیت در میان روس‌ها و دیگر اروپایی‌ه..

اطلس باستان‌ شناسی ايران ( از آغاز تا پايان دوره يكجانشينی و استقرار در روستاها )

اطلس باستان‌ شناسی ايران ( از آغاز تا پايان دوره يكجانشينی و استقرار در روستاها )

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان يكي از منابع دروس مربوط به «باستان شناسي پيش از تاريخ ايران» تدوين شده است. ..

انگليسي براي دانشجويان رشته باستان شناسي

انگليسي براي دانشجويان رشته باستان شناسي

اين كتاب که از سلسله كتابهاي بخش زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي است براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي تهیه شده و چنانكه در مقدمه كتاب..

انگليسی برای دانشجويان رشته باستان شناسی

انگليسی برای دانشجويان رشته باستان شناسی

اين كتاب که از سلسله كتابهاي بخش زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي است براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي تهیه شده و چ..

ایران پیش از تاریخ : عصر مس سنگی

ایران پیش از تاریخ : عصر مس سنگی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌ باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به ‌عنوان منبع اصلي درس «ايران پيش از تاريخ»، به ارزش 2 واحد تدو..

باستان شناسی ايلام

باستان شناسی ايلام

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي و هنر ايلام» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. ..

باستانشناسی دين : با فانوس نظر در جستجوی آيينهای گمشده

باستانشناسی دين : با فانوس نظر در جستجوی آيينهای گمشده

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌ باستان‌شناسي در مقاطع دكتري به‌ عنوان منبع اصلي درس «سمينار» به ارزش 4 واحد، كارشناسي ارشد به عنوان منبع مبنايي ك..

باستانشناسی غرب ايران

باستانشناسی غرب ايران

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستانشناسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان يكي از منابع اصلي دروس مربوط به «ادوار پيش..

باستانشناسی و هنر آسيای صغير

باستانشناسی و هنر آسيای صغير

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستانشناسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «باستانشناسي و هنر آسياي صغي..

باستانشناسی و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد

باستانشناسی و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستانشناسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «باستانشناسي ايران د..

باستان‌ شناسی شبه‌ قاره هند

باستان‌ شناسی شبه‌ قاره هند

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي، در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «هنر هند باستان، باستان‌شناسي هند» به ارزش 2 واحد تدوين شده ا..

باستان‌ شناسی و هنر آسيای صغير در دوران تاريخی

باستان‌ شناسی و هنر آسيای صغير در دوران تاريخی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي و هنر آسياي صغير» به ارزش 2 واح..

نمايش 1 تا 24 از 107 (5 صفحه)