باستانشناسي

مقایسه کتاب (0)


سرآغاز: درآمدی بر باستان‌شناسی ( جلددوم ) : ( اصول ، مبانی و روشها )

سرآغاز: درآمدی بر باستان‌شناسی ( جلددوم ) : ( اصول ، مبانی و روشها )

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «مباني باستان‌شناسي» و «تاريخچه علم باستان..

سفال دوره نوسنگی در فلات مركزی ايران

سفال دوره نوسنگی در فلات مركزی ايران

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ایران پیش از تاریخ» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است ع..

سكه های ايران از آغاز تا دوران زنديه

سكه های ايران از آغاز تا دوران زنديه

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «سكه‌شناسي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

سلجوقيان ( 431-590 ق )

سلجوقيان ( 431-590 ق )

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي دوره سلجوقيان» به ارزش 2 واحد ت..

سومر و اکد (هنر بین‌ النهرین از آغاز تا قرن 12 قبل از میلاد)

سومر و اکد (هنر بین‌ النهرین از آغاز تا قرن 12 قبل از میلاد)

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به‌ عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي پيش از تاريخ بين‌النهرين» ب..

طرحهای اسلامی

طرحهای اسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستانشناسي و رشته‌هاي گروه هنر در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمك درسي دروس «هنر دوران اسلامي» ..

عصر آهن ايران

عصر آهن ايران

کتاب حاضر براي دانشجويان باستان‌شناسی مقطع كارشناسي ارشد و دكتري برای درس «باستان‌شناسي پيش از تاريخ ايران» به ارزش 2 واحد تد..

عصر مفرغ ايران

عصر مفرغ ايران

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ايران در آغاز شهرنشيني» به ارزش 2 واحد تدو..

غزنويان : از پيدايش تا فروپاشي

غزنويان : از پيدايش تا فروپاشي

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي قسمتي از درس «تحولات سياسي، اجتماعي ايران در دوره ساما..

فرهنگ اندیشه‌های سیاسی

فرهنگ اندیشه‌های سیاسی

فرهنگ اندیشه‌های سیاسی ترجمهٔ مدخل‌هایی از بخش سیاست و فلسفهٔ سیاسی کتاب فرهنگ تاریخچهٔ اندیشه‌هاست که مهم‌ترین کتاب مرجع نیمهٔ دوم قرن بیستم شناخت..

فقه و سیاست در ایران معاصر

فقه و سیاست در ایران معاصر

درباره‌ی حکومت، به‌طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات‌گرایی و مخالف آن. مفهوم «حکومت‌داری» با عبور از تحلیل‌های جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتب..

فن و هنر سفالگری

فن و هنر سفالگری

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «تكنيك هنر سفالگري» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

قراخانيان : بنيان‌گذاران نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود (آسياي ميانه)

قراخانيان : بنيان‌گذاران نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود (آسياي ميانه)

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي دروس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي ايران در دوره غوريان و خوارزمشاهيان» و ..

كتابشناسي گزيده توصيفي تاريخ ايران دوره اسلامي ( تا پايان دوره قاجاريه )

كتابشناسي گزيده توصيفي تاريخ ايران دوره اسلامي ( تا پايان دوره قاجاريه )

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ تدوين شده است كه عمدتاً كتابهاي درسي، كمك درسي و مرجع موجود در کتابخانه‌هاي عمومي حوزه جستجوي پژوهشگر و احيان..

كتابشناسی گزيده توصيفی تاريخ و تمدن ملل اسلامی

كتابشناسی گزيده توصيفی تاريخ و تمدن ملل اسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات، گرايش تاريخ و تمدن تدوين شده است. فهرست : سخني كوتاه در باب كتاب‌شناسي مقدمه تاريخنگاري ..

كتاب‌ آرايی در تمدن اسلامی ايران

كتاب‌ آرايی در تمدن اسلامی ايران

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع درس «كتاب‌آرايي‌» به ارزش 2 واحد تدوين شده اس..

متون تاريخي به زبان فارسي

متون تاريخي به زبان فارسي

اين كتاب از دروس پايه رشته تاريخ است و براي دانشجويان اين رشته در مقطع كارشناسي تهيه شده است. فهرست : مقدمه تاريخ بلعمي زين‌ا..

مذهب قوم ايلام ( 2600-5000 سال پيش )

مذهب قوم ايلام ( 2600-5000 سال پيش )

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمك درسي «باستان‌شناسي و هنر ايلام» به ارزش 2 و..

معماری ايران دوره اسلامی

معماری ايران دوره اسلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان شناسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس هنر دوران اسلامي به ..

مغولان و حكومت ايلخاني در ايران

مغولان و حكومت ايلخاني در ايران

اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران در دو..

مقابر برجی سده‌ های ميانی ايران ( مطالعه‌ ای نگاره‌ شناختی )

مقابر برجی سده‌ های ميانی ايران ( مطالعه‌ ای نگاره‌ شناختی )

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی درس «هنر باستان‌شناسی ایران در دوران ا..

موزه داری

موزه داری

اين كتاب براي دانشجويان رشته هاي مختلف هنري در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد به منظور تدريس 2 واحد موزه داري عمومي و همچنين ..

نخستين شهرهای فلات ايران ( جلد اول )

نخستين شهرهای فلات ايران ( جلد اول )

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ايران در آغاز شهرنشيني» به ارزش 2 واحد تدو..

نخستين شهرهای فلات ايران ( جلد دوم )

نخستين شهرهای فلات ايران ( جلد دوم )

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ايران در آغاز شهرنشيني» به ارزش 2 واحد تدو..

نمايش 73 تا 96 از 107 (5 صفحه)