باستانشناسي

مقایسه کتاب (0)


نقوش برجسته ايلامی

نقوش برجسته ايلامی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي، در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي و هنر ايلام» به ارزش 2 واحد تدوين شده است...

نقوش برجسته منطقه اليمايی در دوران اشكانی

نقوش برجسته منطقه اليمايی در دوران اشكانی

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «باستان‌شناسي و هنر اشكاني» به ارزش 2 واحد ..

نگارش پايه

نگارش پايه

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته‌هاي زبان انگليسي در مقطع كارداني و دبيري به عنوان منبع اصلي درس نگارش پايه به ارزش 2 واحد تدوين..

نگارگری ايران (پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگری ايران): جلد اول

نگارگری ايران (پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگری ايران): جلد اول

كتاب حاضر مربوط به تاريخ هنر نقاشي در ايران است كه براي دروس مرتبط با رشته‌هاي باستان‌شناسي، تاريخ و هنر در دو جلد تدوين شده است. از استادان و ص..

نگارگری ايران (پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگری ايران): جلد دوم

نگارگری ايران (پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگری ايران): جلد دوم

كتاب حاضر مربوط به تاريخ هنر نقاشي در ايران است كه براي دروس مرتبط با رشته‌هاي باستان‌شناسي، تاريخ و هنر در دو جلد تدوين شده ..

نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامي

نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامي

كتاب مذكور از انتشارات مشترك «سمت» و سازمان ميراث فرهنگي است.     فهرست : ..

هشت‌ هزار سال سفال ايران

هشت‌ هزار سال سفال ايران

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته باستان‌شناسی در تمامي مقاطع به ‌عنوان كتاب مبنايي تدوين شده است. اميد است علاوه ‌بر جامعه دانشگ..

هنر بين النهرين باستان : هنر كلاسيك خاور نزديك

هنر بين النهرين باستان : هنر كلاسيك خاور نزديك

اين كتاب براي دانشجويان رشته باستانشناسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «هنر و معماري بين‌النهرين در..

هنر و معماری اسلامی ( 1 ) : 1250-650

هنر و معماری اسلامی ( 1 ) : 1250-650

اين كتاب براي دانشجويان رشته‌هاي باستان شناسي، تاريخ، معماري و ساير رشته‌هاي گروه هنر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عن..

هنر و معماری اسلامی (2) : 1800-1250

هنر و معماری اسلامی (2) : 1800-1250

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «هنر و معماری اسلامی» به ا..

پيشگامان حكومتهاي شيعي (تاريخ حمدانيان و فاطميان)

پيشگامان حكومتهاي شيعي (تاريخ حمدانيان و فاطميان)

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع درس اختیاری «خلفای فاطمی مصر و حمدانیان» به ارزش 2 واحد تد..

نمايش 97 تا 107 از 107 (5 صفحه)