پزشکی

مقایسه کتاب (0)


انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت

اين كتاب براي دانشجويان رشته بهداشت در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت حرفه‌ ای

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت حرفه‌ ای

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته بهداشت حرفه‌اي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است...

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست

اين كتاب براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست در مقطع كارشناسي و به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده..

انگليسی برای دانشجويان رشته بينايی سنجی

انگليسی برای دانشجويان رشته بينايی سنجی

اين كتاب براي دانشجويان رشته بينايي‌سنجي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی برای دانشجويان رشته تغذيه

انگليسی برای دانشجويان رشته تغذيه

اين كتاب از سلسله كتابهاي «كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي» است كه براي درس «زبان تخصصی» رشته تغذيه تهيه شده و چنانكه..

انگليسی برای دانشجويان رشته توانبخشی ( فيزيوتراپی ، كاردرمانی ، ارتوپدی فنی )

انگليسی برای دانشجويان رشته توانبخشی ( فيزيوتراپی ، كاردرمانی ، ارتوپدی فنی )

اين كتاب براي دانشجويان رشته توانبخشي (فيزيوتراپي، كاردرماني و ارتوپدي فني) در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخص..

انگليسی برای دانشجويان رشته داروسازی

انگليسی برای دانشجويان رشته داروسازی

اين كتاب براي دانشجويان رشته داروسازي در مقطع دكتري به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 4 واحد و همچنين به عنوان منبع..

انگليسی برای دانشجويان رشته دندانپزشكی

انگليسی برای دانشجويان رشته دندانپزشكی

اين كتاب از سلسله كتابهاي «كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي» است كه براي درس «زبان تخصصی» رشته دندا..

انگليسی برای دانشجويان رشته شنوايی شناسی

انگليسی برای دانشجويان رشته شنوايی شناسی

اين كتاب براي دانشجويان رشته شنوايي‌شناسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 3 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی برای دانشجويان رشته ضبط آمار و مدارك پزشكی : مدارك پزشكی 1

انگليسی برای دانشجويان رشته ضبط آمار و مدارك پزشكی : مدارك پزشكی 1

اين كتاب از سلسله كتابهاي «كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي» مي‌باشد كه براي رشته «مدارك پزشكي» تهي..

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني و كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 3 واحد تد..

انگليسی برای دانشجويان رشته فوريتهای پزشكی

انگليسی برای دانشجويان رشته فوريتهای پزشكی

اين كتاب براي دانشجويان رشته فوريتهاي پزشكي در مقطع كارداني به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 1 واحد تدوين شده است...

انگليسی برای دانشجويان رشته مامايی

انگليسی برای دانشجويان رشته مامايی

اين كتاب براي دانشجويان رشته مامايي در مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 و..

انگليسی برای دانشجويان رشته مدارك پزشكی (2)

انگليسی برای دانشجويان رشته مدارك پزشكی (2)

شرح : اين كتاب براي دانشجويان رشته «مدارك پزشكي» در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است.   ..

انگليسی برای دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتی

انگليسی برای دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتی

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين ش..

انگليسی برای دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتی (2)

انگليسی برای دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتی (2)

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع درس زبان تخصصي(2) به ارزش 2 واحد تدوين شده ا..

انگليسی برای دانشجويان رشته مهندسی پزشكی

انگليسی برای دانشجويان رشته مهندسی پزشكی

اين كتاب براي دانشجويان رشته مهندسي پزشكي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی برای دانشجويان رشته ميكروبيولوژی

انگليسی برای دانشجويان رشته ميكروبيولوژی

اين كتاب براي دانشجويان رشته ميكروبيولوژي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسی برای دانشجويان رشته هوشبری

انگليسی برای دانشجويان رشته هوشبری

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته هوشبری در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 3 واحد تدوين شده است. اميد مي‌رود علاوه بر جام..

انگليسی برای دانشجويان رشته پرستاری

انگليسی برای دانشجويان رشته پرستاری

اين كتاب براي دانشجويان رشته پرستاري در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. ..

انگليسی برای دانشجويان رشته پزشكی

انگليسی برای دانشجويان رشته پزشكی

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته پزشكي در مقطع دكتري به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد..

انگليسی برای دانشجويان رشته پزشكی (1)

انگليسی برای دانشجويان رشته پزشكی (1)

اين كتاب از سلسله كتابهاي كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي است كه براي رشته‌هاي پزشكي تهيه شده و تل..

انگليسی برای دانشجويان رشته پزشكی (2)

انگليسی برای دانشجويان رشته پزشكی (2)

اين كتاب براي دانشجويان رشته پزشكي در مقطع دكتري به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. &nbs..

بیان الطب درس نامه پزشکی پارسی نگاشت کهن

بیان الطب درس نامه پزشکی پارسی نگاشت کهن

بيان‏‌الطّب از كهن‏‌ترين درس‌نامه‏‌هاى پزشكى پارسى‏‌نگاشت است كه در ميانه سدهٔ ششم هجرى تأليف شده و در شمار آغازين نوشتارهاى طبّى تاريخ ادب فارسى، ..

نمايش 97 تا 120 از 128 (6 صفحه)