دامپزشکی

مقایسه کتاب (0)


اصول سیتوژنتیک
انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست

اين كتاب براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست در مقطع كارشناسي و به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده..

انگليسی برای دانشجويان رشته دامپزشكی

انگليسی برای دانشجويان رشته دامپزشكی

اين كتاب براي دانشجويان رشته دامپزشكي در مقطع دكتراي حرفه‌اي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 4 واحد تدوين شده است..

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني و كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 3 واحد تد..

انگليسی برای دانشجويان رشته ميكروبيولوژی

انگليسی برای دانشجويان رشته ميكروبيولوژی

اين كتاب براي دانشجويان رشته ميكروبيولوژي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

کنه های ایران:کنه های اریباتید
نمايش 49 تا 58 از 58 (3 صفحه)