گياهان دارويي

مقایسه کتاب (0)


مباني گياهان دارويي(ج)
انگليسي براي دانشجويان رشته گياه پزشكي

انگليسي براي دانشجويان رشته گياه پزشكي

اين كتاب براي دانشجويان رشته گياه پزشكي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست

انگليسی برای دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست

اين كتاب براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست در مقطع كارشناسي و به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 2 واحد تدوين شده..

انگليسی برای دانشجويان رشته تغذيه

انگليسی برای دانشجويان رشته تغذيه

اين كتاب از سلسله كتابهاي «كميته تدوين كتب زبانهاي خارجي براي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي» است كه براي درس «زبان تخصصی» رشته تغذيه تهيه شده و چنانكه..

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی

انگليسی برای دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهی

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني و كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش 3 واحد تد..

انگليسی برای دانشجويان رشته ميكروبيولوژی

انگليسی برای دانشجويان رشته ميكروبيولوژی

اين كتاب براي دانشجويان رشته ميكروبيولوژي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد تدوين شده است. فهرست : ..

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)