آینده دانش

مقایسه کتاب (0)


آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی

کتاب حاضر از سه بخش کلی تشکیل شده است بخش اول مسائل و موضوعات کلی آزمایشگاه بیوشیمی بخش دوم بحث در مورد آزمایش های کیفی بخش سوم روش های سنجش کمی مطرح ..

آلمانی از نگاه دیگر ( نگاهی آموزشی به دستور زبان آلمانی )

آلمانی از نگاه دیگر ( نگاهی آموزشی به دستور زبان آلمانی )

نگارنده در این اثر به بعد آموزشی و به خطاهای رایج در راه یادگیری دستور زبان آلمانی توجه ویژه ای نشان داده است علاوه بر توصیف دستوری ارئه راهکارهایی بر..

درک عمومی منظر ( درسنامه و پرسش های جامع طبقه بندی شده )

درک عمومی منظر ( درسنامه و پرسش های جامع طبقه بندی شده )

این مجموعه در 6 فصل در قالب بررسی نظری تاریخی و ساختاری در ایران جهان و عصر حاضر می پردازد و سوالاتی کوتاه را پیرامون این موضوع مطرح می کند..

راهنمای  پیکره دانش مدیریت پروژه (pmbok guide)

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (pmbok guide)

هدف کتاب به دست آوردن اتفاق نظر کلی درباره مفهوم پیکره دانش  است ک مدیریت پروژه نامیده می شود این پیکره دانش به عنوان دانش مدیریت پروژه شناخته شد..

ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم)
ریاضیات گسسته و الگوریتم ها
زبان عمومی ارشد
زیرسایه ارغوان
ساخت واژه های مولوی در غزل ها

ساخت واژه های مولوی در غزل ها

کتاب حاضر یکی از آثار  استاد بدیع الزمان فروزانفر می باشد که به پژوهش غلامحسین مراقبی تصحیح و فزون پژوهی  نگاشته شده است..

شناخت مصالح ساختمانی
فرآیند طراحی خلاقیت
نمايش 1 تا 24 از 44 (2 صفحه)