• درآمدی به نمايشنامه‌ شناسی
اين ًكتاب براي دانشجويان رشته نمايش در مقطع ًكارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «مباني نمايشنامهنويسي» (1) و (2): 4 واحد، و «اصول و فنون نمايشنامهنويسي» (1) و (2): 6 واحد، جمعاً به ارزش 10 واحد تدوين شده است.
 

 
فهرست :

ًكتاب اول: پيشانگاشتها و زمينهها فصل اول: پيشگفتار
فصل دوم: بنياديترين اصطلاحهاي تماشاگاني
فصل سوم: نظريهاي پيرامون ريختارهاي تماشاگاني ايران: پيشنهاد نُه ريختار، يا نُه الگو
فصل چهارم: ارسطو و نظريةادبي
فصل پنجم: نظريههاي ادبي ارسطو و ساختمايههاي بيان تماشاگاني
فصل ششم: چشماندازي به نمايشنامه
فصل هفتم: شش ساختماية نمايشيساز
فصل هشتم: نگاهي به چند نمايشنامة نمونه
فصل نهم: نقشة داستاني و ساختمايههاي نمايشيساز
ًكتاب دوم: گونهها و سبًكهاي روالي فصل دهم: سه ريخت (فرم) از ساختار نقشة داستاني
فصل يازدهم: چند ساختماية ًكلان نمايشنامه
فصل دوازدهم: گونههاي (ژانرهاي) نمايشنامه
فصل سيزدهم: سبًكهاي روالي ادبي ـ تماشاگاني
ًكتاب سوم: سبًكهاي نه ـ روالي و تماشاگران شيوه پالوده فصل چهاردهم: سبًكهاي نه ـ روالي: گذر و گريز از واقعيتگرايي
فصل پانزدهم: شيوه پالودگي و تماشاگان خُنيايي
فصل شانزدهم: آگاهيهايي از هنر نمايش به روايت تصوير
ًكتاب چهارم: چندازگي (چه اندازگي، مقدار) نمايشنامه و پيوستها فصل هفدهم: چندازگي (چه اندازگي، مقدار) نمايشنامه
فصل هجدهم: پسينگفتار

 

مشخصات کتاب
شابک 964-459-809-1
نویسنده دكتر فرهاد ناظر زاده كرماني
قطع کتاب

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

درآمدی به نمايشنامه‌ شناسی

  • 113,000 ریال